Pages

Wednesday, July 15, 2009

Bacaan Tambahan

Kepada anda yang mengikuti kursus ZZZT 2213 Bentuk-bentuk Penulisan dan ZZZT2243 Kemahiran Menulis, juga kepada anda yang sedang berusaha meningkatkan ilmu tentang penulisan, buku-buku berikut dapat dijadikan bahan bacaan tambahan. Selamat membaca;
Ahmad Shamsul Abdul Aziz. Khadijah Mohamed. 2008 . 100 Soalan Undang-Undang Hakcipta. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Burack, A.S. 1976. The writer’s handbook. Boston; The Writer.

Curven, Peter. 1986. The world book industry. London: Euromonitor Publications.

Egger, Philip. 1989. Proses and Practise: A Guide to Basic Writing. New York: Harper Collins Publisher.

Faisal Tehrani. 2008. Karya nan Indah. Kuala Lumpur: Ameen Publishing.
Fatimah Busu. 2003. Memupuk Bakat & Minat Penulisan Kreatif: Teori & Proses. Kuala Lumpur: PTS Publication.

Goh Ying Soon, Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori. 2006 . Kemahiran Menulis. Kuala Lumpur: PTS.

Gross, Gerald. 1985. Editor on editing. New York: Harper & Row.

Halimah Bodioze Zaman & Norhayati Abdul Mukti. 1998. Kemahiran Maklumat dan Komunikasi. Petaling Jaya:Prentice Hall.

Ima Indayu Omar, Yushiana Mansor, 2006 . Panduan Mencari Maklumat. Kuala Lumpur: PTS.

Kamal Halili Hassan. 1990. Penulis dan undang-undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mansor Ahmad Saman. 1995. Penulisan dan Media. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Mus Chairil Samani. 1996. Diskusi etika kewartawanan. Bangi: Jabatan Komunikasi, UKM.

Mus Chairil Samani. 1997. Penulisan rencana berkesan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nimoiz T.Y. 2007. Menjadi Penulis Jutawan. Kuala Lumpur: Truewealth Publishing.

Nisah Haron, 2008. Karya Kita Hak Kita. Kuala Lumpur: Ameen Publishing.

Panduan menulis tesis gaya UKM. 2009. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah, UKM.

Roosfa Hashim & Jeniri Amir. 2009. Bukuku Kubuku: Sebuah Wacana Perbukuan dan Penerbitan. Kuala Lumpur: Pustaka Yamin & Dewan Bahasa dan Pustaka.

Roosfa Hashim. 2009. Mengulas Buku untuk Akhbar, Majalah & Jurnal Ilmiah. Kuala Lumpur: Pustaka Yamin & Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tan, Jun-E dan Zawawi Ibrahim. 2008. Blogging and Democratization in Malaysia. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre.

Zawiyah, et all. 2007. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Etika, Undang-undang dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.

No comments: