Pages

Thursday, February 5, 2009

Buku Penulisan Untuk Rujukan

Berikut adalah disenaraikan beberapa buah buku yang boleh ditelaah untuk memantapkan lagi ilmu menulis anda. Selamat mengulangkaji...
Nisah Haron, 2008. Karya Kita Hak Kita, Ameen Publishing
Fatimah Busu. 2003. Memupuk Bakat & Minat Penulisan Kreatif: Teori & Proses , PTS Publication.
Hashim Othman.2003. Kemahiran Menulis: Perspektif Komunikatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ahmad Shamsul Abdul Aziz. Khadijah Mohamed. 2008 . 100 Soalan Undang-Undang Hakcipta , Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Irma Indayu Omar, Yushiana Mansor, 2006 . Panduan Mencari Maklumat , PTS
Sulaiman Masri. 2003. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan , Utusan Publication.
Goh Ying Soon, Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori. 2006 . Kemahiran Menulis , PTS
Nimoiz T Y. 2007. . Menjadi Penulis Jutawan , Truewealth Publishing
Mohd. Azhar Abd. Hamid, Halimah Ma'alip. Sanitah Mohd. Yusof. Sofri Ibrahim, Yusof Boon, Zaliza Mohd. Nasir, Zainudin Hassan. 2001 . Pengenalan kepada Penulisan Ilmiah. , UTM, Skudai.
Faisal Tehrani. 2008. Karya nan Indah. Kuala Lumpur: Ameen Publishing.

No comments: