Pages

Thursday, October 30, 2008

Cadangan Penubuhan Suruhanjaya Media


Dipetik dari Berita harian, Rabu 29 Oktober 2008. Boleh dibaca secara online melalui http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Wednesday/Rencana/20081029003710/Article/


Mentadbir media lebih telus, bertanggungjawab

Oleh Prof Dr Mohd Safar HasimPenubuhan sebuah kementerian khusus tangani media dan komunikasi amat diperlukan
MENTERI Penerangan, Datuk Ahmad Shabery Cheek, baru-baru ini menyatakan kerajaan sedang melihat bagaimana hendak mentadbir media supaya ia lebih telus dan bertanggungjawab. Oleh itu, beliau ingin berbincang lebih lanjut mengenai penubuhan sebuah suruhanjaya media untuk menangani hal ehwal media di negara ini.
Ahmad Shabery mengulas cadangan saya di Kolokuim AIDCOM di Kuala Lumpur pada 20 Oktober lalu. Dalam satu syarahan pada 2004, saya pernah mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Media Malaysia, sebagai kembar kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia di bawah Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK).

Saya membangkitkan isu ini sekali lagi dalam Kolokium AIDCOM dan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syed Hamid Albar dalam ucapan dasarnya turut menyentuh mengenai dasar media nasional dan pembentukan Majlis Media Nasional. Sebenarnya, ada perbezaan dalam cadangan untuk menubuhkan Majlis Media dan pembentukan Suruhanjaya Media. Pada 2001, Institut Akhbar Malaysia (IAM) mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk menubuhkan Majlis Media berikutan permintaan kerajaan selepas sekumpulan wartawan mengemukakan satu memorandum. Seperti biasa cadangan seperti itu dikemukakan kepada agensi tertentu, tetapi tidak sampai kepada kerajaan. Kalangan wartawan tidak bersetuju dengan cadangan itu kerana mereka melihat Majlis Akhbar sebagai satu bentuk kawalan.

Majlis Media Nasional yang diumumkan Syed Hamid dijangka menjadi sebuah majlis statutori yang diluluskan oleh Parlimen, tetapi ditadbir sebagai sebuah badan kawal selia sendiri. Majlis Media ini berkemungkinan diletakkan di bawah IAM. Untuk mengelak kekeliruan, biar saya perkembangkan idea Suruhanjaya Media ini. Di bawah konsep awal, Suruhanjaya Media ini akan mengambilalih fungsi penyeliaan akhbar dan undang-undang di Kementerian Dalam Negeri (KDN). Suruhanjaya ini akan mentadbir undang-undang akhbar yang diharap dapat dipinda peruntukan mengenai pelesenan dan permit penerbitan. Suruhanjaya ini dicadang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri sebagai permulaan selama 10 tahun. Selepas itu, ia dikaji semula ke arah kawal selia sendiri. Di bawah suruhanjaya ini, diwujudkan Majlis Media atau Ombudsman. Di bawah Suruhanjaya Media ini, syarikat akhbar boleh ditubuhkan dengan lebih bebas.

Secara idealnya, semua media termasuk media cetak patut diletakkan di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Bagaimanapun, oleh kerana sejarah, pengawasan akhbar diletakkan di bawah KDN, manakala penyiaran dan penerangan diletakkan di bawah Kementerian Penerangan. Ini menjejaskan langkah yang diambil kemudian seperti penubuhan KTAK. Pemberontakan oleh Parti Komunis Malaya dalam Jun 1948 memperlihatkan pengenalan semula Ordinan Mesin Cetak 1948 (yang pertama kali diperkenalkan di Negeri-Negeri Selat pada 1920 dan di negeri Melayu beberapa tahun kemudian) dan Ordinan Hasutan 1948. Akhbar terletak di bawah Ordinan Mesin Cetak.
Kedua-dua undang-undang ini dilihat sebagai undang-undang keselamatan untuk mengawal akhbar daripada digunakan komunis dan organisasi hadapannya dan dengan demikian diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pada awal Darurat Malaya, kerajaan menggunakan radio dan filem sebagai alat propaganda untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Radio, filem dan penerangan kemudian menjadi jabatan kerajaan. Apabila KTAK ditubuhkan, sebahagian daripada kuasa di bawah Kementerian Penerangan dipindahkan ke Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia.
Pada waktu darurat, adalah berpatutan untuk melihat akhbar sebagai suatu perkara keselamatan dan diletakkan di bawah KDN, tetapi 60 tahun sudah berlalu, pemberontakan komunis sudah berakhir dengan termeterai Perjanjian Damai pada 1989. Sepatutnya, wujud perubahan besar melihat akhbar dalam paradigma lama keselamatan kepada satu paradigma baru bukan keselamatan untuk tujuan pembangunan negara. Pada masa sama, patut ada semakan terhadap KTAK. Jelas sekali, tenaga, air dan komunikasi dilihat sebagai komoditi dalam membentuk kementerian itu. Komunikasi tidak harus dilihat sebagai komoditi. Saya percaya komunikasi tidak sesuai diletakkan sama dengan tenaga dan air.
Melihat komunikasi daripada perspektif komoditi menjejaskan bagaimana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menangani pelbagai aduan mengenai industri penyiaran. Pada masa ini, sekurang-kurangnya empat kementerian terbabit dalam industri media, komunikasi dan personel media iaitu KDN (akhbar), Kementerian Penerangan (akreditasi akhbar), KTAK (pelesenan multimedia, syarikat telekomunikasi dan sebagainya), Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (Finas dan lain-lain).
Kerajaan sepatutnya mempertimbangkan penubuhan sebuah kementerian khusus untuk menangani media dan komunikasi di negara ini. Kementerian ini boleh dinamakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kementerian baru ini patut memasukkan komponen akhbar (termasuk undang-undang) dari KDN, komponen komunikasi dari KTAK dan komponen penerangan dari Kementerian Penerangan. Finas dan agensi berkaitan patut dimasukkan juga di bawah kementerian baru ini. Kementerian baru ini akan lebih berupaya untuk menguruskan soal penerangan dan komunikasi serta mempunyai lebih kefahaman kemanusiaan (berbanding komoditi).
Pada masa lalu, ada perbincangan untuk mengkorporatkan Jabatan Penyiaran. Adalah tidak sesuai untuk meletakkan Jabatan Penyiaran sebagai pelaksana di bawah kementerian baru ini. Oleh itu, ia patut diasing dan diwujudkan sebagai sebuah badan seperti BBC. Suruhanjaya Media yang dicadangkan lebih awal, dibuat di atas kepercayaan bahawa penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia adalah sesuatu yang muktamad. Oleh itu, dicadangkan supaya industri media mempunyai sebuah suruhanjaya sendiri.
Dari segi pelaksanaannya, kita tidak perlu melihat jauh kerana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia boleh dijadikan contoh. Ia adalah sebuah badan statutori yang mempunyai badan kawal selia sendiri, iaitu forum kandungan. Jika diwujudkan berasingan, Suruhanjaya Media patut mempunyai forum kandungannya sendiri. Bagaimanapun, adalah satu pilihan yang lebih baik untuk mewujudkan sebuah Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau sebarang nama lain, yang komposisinya seperti disebut sebelum ini. Suruhanjaya Media boleh diserap di dalam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, manakala sebahagian daripada fungsi Majlis Media boleh diserapkan di dalam forum kandungan.
Penulis ialah pensyarah Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM

Kebebasan dan Kreativiti


Dipetik dari Berita Harian, Khamis, 30 Oktober 2008, boleh dilayari juga di http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Thursday/Hip/20081030070226/Article/index_htmlEpilog: Penapisan filem tak sekat kreativiti
Oleh Akmal Abdullah
akmel@bharian.com.myKawalan, garis panduan ketat cabar hasil karya lebih bermutu

DALAM bulan ini pihak Kementerian Dalam Negeri (KDN) menerusi Bahagian Kawalan Filem sedang giat mendapatkan maklum balas beberapa pihak termasuk daripada organisasi media berkaitan garis panduan filem yang boleh disesuaikan mengikut keadaan semasa dalam prosesnya untuk mengemaskini kandungan filem yang mahu disiarkan di negara ini. Usaha ini bagus dan wajar dinilai dari semasa ke semasa supaya garis panduan untuk segala pengisian dan kandungan pelbagai jenis filem yang mahu ditayang atau disiarkan di negara ini harus menunjukkan ia sentiasa relevan dan bertanggungjawab kepada imej sesebuah negara itu seperti Malaysia serta masyarakatnya.
Ia juga penting dari segi menjaga kesejahteraan bersama, selain memupuk ketenteraman dan keharmonian minda, emosi dan hubungan sosial rakyat di negara ini. Difahamkan proses mengemaskini Garis Panduan Penapisan Filem itu diguna pakai sejak 1993 dan selepas 15 tahun eloklah ia dinilai, diubah suai diperketat atau dilonggarkan pada bahagian tertentu supaya ia dilihat sentiasa perlu tetapi pada masa itu tidak pernah menafikan hak dan kebebasan rakyat untuk menonton filem dan hak kreativiti karyawan filem.


Maksud filem dalam konteks garis panduan ini membabitkan apa saja bahan visual yang mahu ditayang dan disiarkan menerusi pawagam atau kaca televisyen, termasuklah segala filem cereka, selain drama TV, sitkom atau apa saja program serta iklan komersial, treler filem, klip video mahupun bahan publisiti filem. Tapisan itu dibuat bukan saja dari segi perlakuan atau aksi tetapi jenis barangan, kelakuan, kata-kata mahupun simbol yang dipaparkan.


Dalam konteks ini, kita menyedari imej setiap negara dari segi budaya, pemikiran masyarakatnya, tata susila, kesopanan dan norma kehidupan sesuatu kelompok masyarakat secara majoritinya adalah tidak sama dengan yang lain. Seperti Malaysia, budaya kehidupan rakyatnya yang pelbagai kaum tidak sama dengan negara jirannya seperti Thailand atau Singapura. Meskipun sekali lihat ia kelihatan sama kerana kita dalam negara yang saling berjiran di dalam lingkungan Asean tetapi jika diperhalusi dari segi budaya, amalan politik, ideologi dan amalan hariannya, ia akan berbeza dan di sinilah juga garis panduan filem diberi penekanan.


Tidak sama di sini bererti cara hidup itu sendiri sebenarnya berbeza dari segi sentimen agama, kefahaman kerajaan, budaya dan pegangan nilai. Malaysia adalah bertunjangkan Islam sebagai agama rasminya meskipun ramai juga rakyatnya bukan beragama Islam. Pegangan nilai yang berteraskan nilai Islam dan budaya Melayu yang menjurus pada kehendak keagamaan, ketertiban dan ketatasusilaan itu ditekankan dan disesuaikan mengikut keperluan penganut agama lain.Sebab itu, ada filem yang tidak diharamkan di Malaysia tetapi dilarang ditayangkan di Thailand, begitu juga Singapura pernah mengharamkan satu filem yang hakikatnya di Malaysia ia boleh ditayangkan. Malah, Malaysia juga pernah beberapa kali tidak meluluskan sesuatu filem tetapi di Singapura, ia selamba saja ditayangkan untuk umum. Kalau dilihat secara global, tapisan filem di Amerika Syarikat atau Jepun diibarat seperti tidak ada lagi tapisan kerana apa saja produk filem sekalipun yang melanggar etika, kesopnanan dan budaya orang Asia dengan selambanya boleh dipasarkan secara terbuka, waima negara berkenaan dapat membangunkan industri filem lucah. Sebab itu karyawan filem dan masyarakat harus faham dan sedar bahawa sesebuah negara itu mengadakan garis panduan filem mengikut kepentingan, negara dan rakyatnya.


Rasa tidak puas hati karyawan filem terhadap larangan tertentu sering dikaitkan dengan tuduhan ia menyekat kebebasan dan kreativiti mereka untuk berkarya. Namun, kita juga harus faham erti kebebasan dan demokrasi itu sering kali berbeza mengikut acuan budaya, kefahaman agama, tata susila, etika dan nilai moral. Ia bergantung pada pegangan dan pemikiran majoriti masyarakat yang menghuni sesebuah negara itu.


Desakan kumpulan minoriti yang mahukan kebebasan ada kalanya boleh dilihat sebagai satu keperluan dan hak mereka tetapi majoriti yang mahukan sekatan dan larangan seperti yang terkandung pada sesuatu garis panduan kandungan filem itu juga harus dihormati. Namun, sudah terbukti, banyak negara yang lebih ketat garis panduan dan kawalan terhadap produk filemnya tetapi semakin mencabar rakyatnya untuk tampil secara lebih kreatif bagi menghasilkan karya bermutu, malah lebih hebat daripada karyawan dari negara yang ada longgar tapisannya.


Di Malaysia, keperluan garis panduan memang masih dan amat diperlukan demi menjaga kesejahteraan rakyat pelbagai kaum. begitu mudah berlaku ketegangan jika tidak ada tapisan dalam produk filem. malah dalam keadaan tapisan sudah dikenakan menerusi undang-undang, sikap individu tertentu yang sengaja untuk menghasilkan sesuatu produk untuk mewujudkan sentimen agama, kaum dan pencemaran budaya tetap berlaku. Sikap tidak hormat terhadap agama dan budaya murni masyarakat di negara ini boleh mengundang kontroversi, mewujudkan sentimen kebencian dan pada masa sama menaikkan kemarahan majoriti rakyat. Begitu juga elemen berunsur lucah sering diguna pakai sebagai bahan jenaka dan komedi tetapi sebenarnya ia jika tidak dikawal boleh memudaratkan minda, begitu juga paparan babak tertentu secara simbolik dan halus sebenarnya cuba mempengaruhi keseronokan atau simpati penonton ke arah melakukan dan bersetuju mengenai perbuatan jijik atau tidak bermoral adalah sesuatu yang tidak salah.


Kita berharap, proses mengemas kini garis panduan filem yang dilakukan Bahagian Kawalan Filem KDN akan lebih relevan dan tegas dengan kehendak dan masyarakat di negara ini, bukannya tunduk kepada segelintir pihak yang cuba menangguk di air yang keruh. Kata orang, kebebasan sebenar yang dicari tidak akan diperoleh di mana-mana...

Tuesday, October 28, 2008

Frontpage dan Jurnalisme

Frontpaging issues to the public via TV series

PETALING JAYA: Sponsoring a TV series about journalists and the running of a newspaper may seem strange for a company which manufactures biscuits, but for The Munchy’s Group, it is a good way to promote public awareness of issues that affect society.

Its chief executive officer C.K. Tan said the company was committed to helping Malaysians enjoy the very best entertainment with a strong societal context.

People behind the series: (From left) Jehan Miskin, director Kabir Bhatia, NTV7 brand management, business development, marketing and communications general manager Airin Zainul, Star Publications managing director Datin Linda Ngiam, Nell Ng, Cheryl Samad, Nurakhtar Mohd Amin, Tony Eusof, ntv7 CEO Datuk Anthony Bujang, Juita Viden group executive director Francis Foo, and Tan.

“While we are keen to help them be sensitive and responsive to the issues that trouble our society, we want to also celebrate life and happiness with them,” he said.

“As we mature in this society, and our industry, we do not shy away from the hurdles of everyday life and the world around us.

“Munchy’s is a responsible citizen, and as such it will promote public awareness of issues that trouble society, issues that are relevant to all of us and, ultimately, offer a thought provoking platform that will enable our society to think hard and smart on how to make our world a better place to live – for us and our children,” said Tan in an interview.

Munchy’s is the sponsor of the new television series titled FRONTPAGE. The drama is based on the life of journalists in a fictional newspaper called “The Voice.”

The series is a product resulting from a partnership between The Star, Juita Viden and ntv7.
Tan noted that FRONTPAGE was about bringing issues to the public in an entertaining and engaging way.

“This is an all-Malaysian show, featuring an all-Malaysian cast. It has a solid story line with unique plots every week. Hopefully, the issues that the show deals with will trigger a positive response from all of us on educating ourselves and our children to become more responsible and caring citizens,” he added.

Established in 1991, Munchy’s products are now manufactured at a state-of-the-art facility in Batu Pahat, Johor. Its products are available in over 50 countries. Munchy’s is the number one wafer producer and second largest biscuit producer in the country, both in terms of volume and value. With about 1,000 employees, Munchy’s recorded a revenue of RM230mil last year.
Tulisan berikut dipetik dari The Star online, Friday October 17, 2008 di http://star-ecentral.com/news/story.asp?file=/2008/10/17/tvnradio/2262901&sec=tvnradio

Cheryl Samad plays an ambitious girl on FRONTPAGE
By SHEEL A CHANDRAN

Cheryl Samad’s character in FRONTPAGE - a rookie reporter - is just like her.
For over 10 years, Cheryl Samad has gathered a lot of experience hosting TV shows and acting in a string of drama series. In fact, Cheryl is considered an “old pro” on TV. She has appeared in numerous commercials including for Colgate, Ovaltine and EON. At 16, she hosted children’s programme The Marvellous Hour; she has worked as an MTV VJ, hosting MTV Pulse and MTV No Limits; the bubbly personality was the brand endorser for Whisper and Levi’s. And she has hosted Malaysian Idol, Nescafe Kick-Start and cur­­rent­ly hosts TV3’s Muzik Muzik.

Despite that, the actress believes the exposure she has gained by being on Ntv7’s FRONTPAGE has been most fulfilling.
In the local crime investigative TV drama series, the bubbly actress plays the role of rookie reporter Nerina Rehman. She said it has been an eye-opener as she has learnt the inner workings of investigative journalism.

“Director Kabir Bhatia and scriptwriter Mira Mustaffa created the show based on stories and actual headlines which have appeared in Malaysian newspapers. Although the show has been dramatised, I think investigative journalism is quite exciting,” said Cheryl in a phone interview recently.

FRONTPAGE, a joint venture of The Star, Ntv7 and production house Juita Viden, is a weekly TV series starring Bernie Chan, Tony Eusoff, Jehan Miskin, Nell Ng and Nurakthar Mohd Amin. Each week, a different case makes the headlines in a top daily newspaper, The Voice.
Cheryl, 28, explained the series’ plus point was it comprised different story lines weekly, enabling her to showcase her acting prowess.

“It is a refreshing change as there are different story ideas every week. Apart from that, it has been really great working with the other cast members as they are dedicated and hard working,” said Cheryl, who has previously played lead roles in drama series Ghost, Astana Idaman and Island Cast, and whose telemovie credits include RM8888 and Culik.

The Ampang-born girl found it relatively easy slipping into her role because Nerina’s character - ambitious and confident - is similar to her own character.

“Nerina is a fresh graduate who oozes with confidence. She has new ideas and is impressionable. However, she only learns that being a journalist isn’t easy when she is thrown into the deep end and has to cover hard crime stories,” said Cheryl.

This week’s episode titled MMS is about a man called Jin who tries to chat up a girl in a night club. When the girl ignores him, he tells his buddy Black that he wants to teach the girl a lesson. The next day, Black receives an MMS of the same girl being tortured and killed. Nerina and colleague Dylan Pereira (Jehan Miskin) go undercover to find out who committed the heinous crime.

FRONTPAGE airs on Ntv7 every Sunday at 10pm.

Thursday, October 16, 2008

Student dan Profesornya...


Don't miss even a single word.... It's Too good


An atheist professor of philosophy speaks to his class on the problem science has with God, The Almighty. He asks one of his new students to stand and.....


Prof: So you believe in God?
Student: Absolutely, sir.
Prof: Is God good?
Student: Sure.
Prof: Is God all-powerful?
Student: Yes..

Prof: My brother died of cancer even though he prayed to God to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But God didn't. How is this God good then? Hmm?


(Student is silent.)
Prof: You can't answer, can you? Let's start again, young fella. Is God good?
Student: Yes.
Prof: Is Satan good?
Student:No.
Prof: Where does Satan come from?
Student: From....God. ..
Prof: That's right. Tell me son, is there evil in this world?
Student: Yes.
Prof: Evil is everywhere, isn't it? And God did make everything, Correct?
Student: Yes.
Prof: So who created evil?


(Student does not answer.)
Prof: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don't they?
Student: Yes, sir.
Prof: So, who created them?


(Student has no answer.)
Prof: Science says you have 5 senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son...Have you ever seen God?
Student: No, sir.
Prof: Tell us if you have ever heard your God?
Student: No, sir.
Prof: Have you ever felt your God, tasted your God, smelt your God? Have you ever had any sensory perception of God for that matter?
Student: No, sir. I'm afraid I haven't.
Prof: Yet you still believe in Him?
Student: Yes.
Prof: According to empirical, testable, demonstrable protocol, science says your "GOD" doesn't exist. What do you say to that, son?
Student: Nothing. I only have my faith.
Prof: Yes, Faith. And that is the problem science has.
Student: Professor, is there such a thing as heat?
Prof: Yes.
Student: And is there such a thing as cold?
Prof: Yes.


Student: No sir. There isn't.

(The lecture theatre becomes very quiet with this turn of events.)

Student:Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat.. But we don't have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can'tgo any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat.We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it .

(There is pin-drop silence in the lecture theatre.)

Student: What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?
Prof: Yes. What is night if there isn't darkness?

Student : You're wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light.... But if you have no light constantly, you have nothing and it's called darkness, isn't it? In reality, darkness isn't. If it were you would be able to make darkness darker, wouldn't you? Prof: So what is the point you are making, young man? Student: Sir, my point is your philosophical premise is flawed.
Prof: Flawed? Can you explain how?

Student: Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good God and a bad God. You are viewing the concept of God as something finite, something we can measure.Sir, science can't even explain a thought.. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing. Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor. Do you teach your students that they evolved from a monkey?

Prof: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.
Student: Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shakes his head with a smile, beginning to realize where the argument is going.) Student: Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavour, are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class is in uproar.)
Student: Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's brain?

(The class breaks out into laughter.)
Student: Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established rules of empirical, testable, demonstrable protocol, science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room is silent. The professor stares at the student, his face unfathomable. )
Prof: I guess you'll have to take them on faith, son.
Student: That is it sir..The link between man and God is Faith. That is all that keeps things moving & alive.

_________ _________ _________ ___
I believe you have enjoyed the conversation and by the way this is a true story, and the student was none other than APJ Abdul Kalam, the former president of India.

Wednesday, October 15, 2008

Penulis Vs PengarahBerita harian, Khamis 11 September 2008
Epilog: Kenapa produser filem, novelis sukar bekerjasama
Oleh Akmal Abdullah
akmel@bharian.com.my


SAYA tertarik mengikuti rancangan Helo Malaysia menerusi saluran Bernama TV baru-baru ini yang membincangkan topik berkaitan mengadaptasikan karya sastera Melayu seperti novel dan cerpen atau buku biografi atau apa saja bahan bacaan tempatan ke layar perak atau skrin visual seperti dokumentari dan drama TV. Dua ahli panel yang bercakap isu itu ialah aktivis teater dan drama, Fauziah Nawi dan pengkritik filem, A Wahab Hamzah. Antara perkara disentuh mereka termasuklah perlunya kerajaan menyediakan geran untuk tujuan ini dan pada masa sama sudah tiba masanya golongan sasterawan atau penulis dunia sastera bergabung tenaga secara profesional dengan karyawan filem untuk membantu industri filem yang kini terus berdepan masalah mendapatkan skrip bermutu.


Sebenarnya, isu ini bukan baru dan sering menjadi bahan perbincangan sesuatu seminar perfileman atau kesusasteraan. Isu kenapa orang filem kita ramai tidak minat pindah novel ke filem bukan disebabkan mereka terlalu ego sebaliknya alasan yang selalu diberikan ialah kerumitan dari segi prosedur, pegangan hak cipta dan faktor kewangan. Jika ditinjau dalam sejarah perfileman Melayu, memang ada beberapa judul filem cereka sudah diadaptasi daripada novel. Begitu juga drama TV, ada beberapa judul novel dan cerpen juga pernah diadaptasikan dalam bentuk visual.
Di Malaysia, setakat ini novel yang diangkat sebagai filem cereka ialah Langit Petang karya Sasterawan Negara Datuk A Samad Said menerusi arahan Shahrom Mohd Dom; Ranjau Sepanjang Jalan Prof Emeritus Datuk Dr Shahnon Ahmad arahan Datuk Jamil Sulong. Novel popular seperti Mira Edora karya Khadijah Hashim juga pernah diadaptasi menjadi filem oleh Zulkeflie M Osman manakala Juara karya Prof Dr S Othman Kelantan pula diangkat menjadi Jogho menerusi U-Wei Saari. Insiden ada sasterawan tidak puas hati terhadap karya mereka yang dianggap ‘dirosakkan’ selepas proses adaptasi dibuat, mungkin menyebabkan orang filem sentiasa ragu-ragu dan takut atau serik untuk mengambil novel bermutu dijadikan skrip filem. Namun, ini tidak boleh dijadikan alasan.


Warga filem sewajarnya berani untuk terus memperbanyakkan filem berdasarkan karya sastera dan perlu ada persefahaman baik dan sikap toleransi antara kedua-dua pihak sebelum kerja produksi berjalan. Memang sukar untuk pindahkan cerita dalam tulisan ke layar perak seperti novel. Contohnya untuk babak yang tidak ada dialog dan sekadar satu watak utama yang sedang berfikir sesuatu dalam biliknya memang menarik jika dibaca dalam bentuk teks dan rumit untuk dipindahkan ke skrin bagi menggambarkan pemikiran watak itu. Jadi perlu ada ubah suai mengikut ciri tertentu supaya maksud babak dan naratifnya tidak terjejas. Dari sinilah juga persefahaman di pihak penulis novel itu harus ada untuk bertolak ansur dengan penerbit dan pengarah filem.


Apapun masalah dihadapi, perlu ada gabungan baik antara golongan sasterawan dengan penggiat filem kerana industri filem di negara ini memerlukan input daripada orang sastera untuk membantu menyediakan bahan skrip bermutu dan menarik untuk mengisi industri filem Melayu. Ini penting kerana banyak novel bermutu tinggi sama ada novel klasik mahupun novel era moden dalam pendekatan popular cukup sesuai untuk dijadikan filem. Dalam dunia sastera, kita ada ramai pemikir yang hebat dan pemikiran mereka diterjemahkan dalam karya seperti novel mahupun cerpen. Namun, sayang, novel mereka itu selalunya tidak begitu meluas dari segi pasaran atau terhad kepada segelintir masyarakat yang suka membaca novel saja (budaya membaca belum utuh di kalangan rakyat Malaysia) sedangkan karya itu seharusnya boleh dikongsi dengan lebih meluas untuk rakyat negara ini. Sebab itu industri filem kita sering menghadapi konflik skrip tidak bermutu dan bahan cerita yang dipaparkan tidak mempunyai kekuatan pemikiran dan spiritual. Sudah tiba masanya juga penggiat filem terutama produser dan pengarah filem mencari bahan menarik dan bermutu untuk dijadikan kerja produksi mereka, manakala proses mendapatkan hak cipta tayangan atau sebagainya boleh dirundingkan dengan secara berhemah dan situasi menang-menang.

Produser juga tentunya mahu melihat sesuatu karya itu ada elemen komersial, yakni ada potensi untuk mendapat kutipan baik di pawagam, maka mungkin sesebuah novel itu perlu dibuat ubah suai mengikut struktur dan pola ceritanya tanpa menghilangkan maksud naratifnya. Konflik di sinilah selalunya yang menjadi ‘perbalahan’ antara novelis dengan pengarah. Seelok-eloknya ada jalan terbaik untuk sama-sama berpuas hati sebelum kata putus dibuat supaya hasil karya novel itu akan dilihat juga menarik sesudah dipindahkan ke layar perak. Semua novel di luar negara yang pernah diadaptasi menjadi filem juga tidak mengikut bulat-bulat apa yang dipaparkan dalam sesebuah novel itu, sebaliknya karyawan di sana dan penulis novel cukup faham mengenai perbezaan bentuk seni antara kedua-duanya meskipun ia tetap masih dalam medium seni berdasarkan idea dan pemikiran. Yang penting mereka ada toleransi dan saling menghormati tugas dan peranan masing-masing. Seperti di Hollywood, filem yang diadaptasi dari novel seperti Bourne Ultimatum, Lord of the Ring, De Vinci Code, Harry Potter dan The Chronicles of Narnia tidak mengikut 100 peratus seperti novel sebaliknya kesesuaian itu harus ada mengikut kesesuaian dramatik visual dan kemampuan pelakon beraksi mengikut situasi.Ramai penonton akui, versi filem ternyata lebih menarik berbanding apa dibacakan menerusi novel. Akhbar ini pada 4 Jun lalu turut melaporkan saranan Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Datuk Seri Mohd Shafie Apdal yang meminta novelis tempatan dan pengeluar filem atau drama disaran bekerjasama menghasilkan filem dan drama yang diadaptasi daripada karya buku penulis berkenaan bagi meluaskan lagi penyebaran budaya tempatan dan nilai sejagat yang positif khususnya pada peringkat global. Kenyataan menteri itu ada benarnya juga kerana menerusi usaha membawa kandungan novel ke layar perak, ia sekali gus pemilihan karya buku yang hendak dijadikan filem menepati kriteria seperti isi kandungan bermutu termasuk olahan cerita menarik dan menonjolkan nilai murni, jati diri serta budaya tempatan, selain penulis dan pengeluar filem perlu kreatif ketika proses menghasilkan filem dengan mengambil kira olahan skrip terbaik, penggambaran di tempat menarik dan penggunaan teknik penggambaran serta teknologi moden.


Sesuai dengan saranan Mohd Shafie itu, rasanya kementerian beliau juga harus berani memulakan usaha menggerakkan kerja adaptasi novel bermutu menerusi karya sasterawan hebat kita untuk dipindahkan ke layar perak. Jadi, kementerian wajarlah sediakan geran awal yang boleh menggerakkan usaha ini, sesuai saranan Mohd Shafie sendiri. Kata orang, jangan biarkan hidup ibarat pohon kayu tidak berbuah...

Sunday, October 12, 2008

Pornografi di Malaysia

Tulisan ini dipetik dari Berita Minggu 12 Oktober 2008 bersamaan 12 Syawal 1429H. Tulisan yang sama boleh dibaca secara online melalui berita harian Online di http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Sunday/Bmdua/20081012090908/Article/index_html
Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada semua.
Laman web lucah mudah dilayari
Oleh Mohd Azis Ngah

Pengendali mendapat keuntungan beratus-ratus ribu ringgit sebulan menerusi caj serendah 15 sen sehariSEORANG pembaca Berita Minggu terkejut menerima jawapan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bahawa daripada 25 laman web lucah yang sangat popular terutama di kalangan remaja hanya dua yang boleh disekat. Selebihnya tiada peruntukan undang-undang yang boleh digunakan untuk menyekat atau menutup laman web berkenaan.

Khairul Amir yang bimbang dengan perkembangan laman web lucah di negara ini membuat aduan itu kepada SKMM dan menerima jawapan yang mengejutkannya kerana laman web lucah itu bukan saja bebas beroperasi di negara malah mengaut keuntungan besar. Pengendali laman web pula dikatakan mampu mengelak undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia (AKM) 1998 yang longgar dan pemeriksaan pengawasan pula hanya dijalankan secara rambang serta berdasarkan aduan. Katanya, mengikut jawapan SKMM atas aduannya itu, dua lagi laman web disifatkan tidak mempunyai kandungan bercanggah dengan peruntukkan AKM 1998 dan tiada tindakan akan diambil.

Tinjauan mendapati, laman web itu jelas memaparkan gambar ghairah gadis kebanyakan rakyat tempatan serta cerita seks. Sembilan daripada 25 laman web itu pula didapati berpangkalan di luar negara dan tiada sebarang tindakan boleh dikenakan. Tujuh lagi laman web tidak melanggar kehendak seksyen 211, AKM 1998 selepas didapati pengunjung perlu mendaftar secara sukarela dan menerima pelawaan daripada pengendali web manakala tiga laman web lain meletakkan syarat tertentu kepada pengunjung sebelum dibenarkan melayari kandungannya. Pengendali laman web mendapat keuntungan beratus-ratus ribu ringgit sebulan menerusi caj serendah 15 sen sehari. Mereka menyediakan bahan lucah yang membolehkan pengunjung memuat turun dan menonton selain membaca cerita seks. Bayaran 15 sen yang dikenakan oleh sebuah laman web itu bagi pengunjung mendapatkan akses menonton semua kandungan web. Berita Minggu mendapati, satu daripada web itu mempunyai 4,565 ahli berdaftar tidak termasuk pelawat biasa.

Jika angka itu diambil purata sehari, pengendali web mampu meraih keuntungan lebih RM20,000 sebulan dengan pendapatan RM675 sehari. Kepada pengunjung baru, mereka tetap diberikan akses percuma untuk beberapa klip video sebelum diminta membayar yuran untuk peringkat seterusnya. Terdapat laman web yang cuma memerlukan pengunjung mendaftar alamat emel sebagai syarat pendaftaran ahli baru. Ada juga yang meminta ahli mengekalkan keahlian dengan syarat mesti menjadi penyumbang bahan lucah termasuk ada yang menggadai 'koleksi peribadi' untuk mengelakkan keahlian.
Mengulas situasi itu, jurucakap SKMM berkata, disebabkan terlalu banyak laman web yang boleh dilayari, sukar bagi mereka memantau secara terperinci dan hanya bertindak berdasarkan aduan dan pemantauan rambang. "Walaupun AKM 1998 tidak membenarkan penapisan internet, kita masih boleh bertindak mengikut Seksyen 211 atau 233 ke atas web mengandungi isu kandungan sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat mengacau, mendera, menggugut atau mengganggu. "Tetapi disebabkan kita tidak dibenarkan menapis internet, maka penggunaan perisian penapisan di laluan masuk (gateway) oleh pihak pemberi perkhidmatan internet (ISP) tidak boleh dijalankan seperti di Arab Saudi dan China," katanya.
Berhubung 25 aduan berkenaan, katanya satu daripadanya sudah diarah tutup sementara manakala satu lagi dikategorikan tidak aktif termasuk kemungkinan ditutup pemiliknya. Katanya, penilaian kandungan laman web sama ada berbentuk sumbang, lucah, palsu atau jelik adalah sangat subjektif. Mengikut Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia, tafsiran lucah ialah sekiranya boleh menimbulkan rasa jijik kerana gambarannya memberahikan dan menyinggung tanggapan adab berhubung kesopanan dan kehormatan. Ujian kelucahan juga dinilai dengan melihat kepada kandungan itu mempunyai kecenderungan merosakkan pemikiran sesiapa yang terdedah kepada komunikasi berkenaan dengan memberi perhatian kepada adegan seks terlampau atau pornografi, pornografi kanak-kanak dan penghinaan seksual.
Mengenai caj bayaran dikenakan untuk melayari web, katanya, ia jelas melanggar peraturan mengikut Seksyen 233 (2) (a) kerana memberikan komunikasi lucah bagi tujuan komersial. Bagaimanapun, bayaran itu tidak dikawal selia dan ia juga tidak boleh dikaitkan sama ada web itu sah atau tidak.
INFO:
Laman web yang disiasat, sudah disiasat dan sudah dikenakan tindakan (68 kes).

25 kes : Tindakan Penguatkuasaan di bawah AKM 1998
38 kes: Ditutup (termasuk tiada perlanggaran AKM 1998, di luar bidang kuasa SKMM dan kandungan ditarikbalik)
5 : Dalam Siasatan
Aduan yang diterima SKMM:
Januari - Mac 2008 : 628 (lain-lain perkara) dan 13 (laman web)
April - Jun 2008: 1,076 (lain-lain perkara) dan 35 (laman web)
2007: 2,147 (lain-lain perkara) dan 30 (laman web)
Jumlah laman web lucah: Berdasarkan laman web internet-filter-review pada 2006.
4.2 juta web lucah
Bersamaan 12 peratus daripada keseluruhan laman di internet.
Tindakan:
Peruntukkan Seksyen 211 dan 233 AKM 1998: denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan denda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas disabitkan bersalah.
Remaja mudah ketagih seks
REMAJA melepasi tahap umur 'akil baligh' adalah golongan paling ramai melayari laman web lucah dan menjadi sasaran paling mudah disebabkan 'ledakan perasaan' yang cenderung kepada perlakuan seksual. Perubahan tahap umur itu mendorong kepada keinginan kuat mengikut kehendak nafsu apatah lagi jika menonton video, melihat gambar lucah atau membaca artikel seks.
Profesor Madya Dr Mariani Md Nor dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM), berkata terlalu banyak kesan negatif jika membiarkan remaja melayari internet tanpa pengawasan yang mendorong mereka melayari laman web lucah. "Remaja akil baligh cukup mudah naik nafsu syahwat terutama apabila melihat bahan lucah, mereka juga sudah tahu apa itu hubungan seks. Perubahan itu akan mencapai kemuncak jika wujud pergaulan tanpa batasan dan ketagihan seks.
"Banyak kes rogol bawah umur berlaku antara kenalan, rakan, pasangan kekasih disebabkan mereka tidak mempedulikan larangan agama dan undang-undang. Apa yang mereka fikirkan hanya untuk berseronok disebabkan wujudnya 'pencetus' iaitu bahan lucah. "Jika tidak terdedah kepada anasir tidak sihat ini, masalah sosial itu tidak akan berlaku," katanya.
Bagi sesetengah remaja berniat jahat, mereka sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi kehendak nafsu termasuk meletakkan pil khayal ke dalam minuman teman wanita atau kenalan sebelum merogol mangsa. Dr Mariani berkata, aktiviti itu akan memberi kesan langsung kepada remaja yang masih bersekolah, mereka akan mengabaikan mata pelajaran, pencapaian akademik merosot, keruntuhan moral serta hubungan renggang dengan keluarga.
"Apabila sudah terjerumus, tentu ibu bapa akan marah tanpa menyedari apa sebenarnya dilalui anak-anak. Akan timbul juga masalah apabila keluarga terlalu mengawasi anak-anak di rumah, mereka akan mencari jalan melayari internet di luar rumah disebabkan ketagihan," katanya. Faktor bayaran serendah 15 sen sebagai yuran melayari laman web juga mendorong ketagihan dan Mariani percaya kegiatan itu mensasarkan kepada remaja daripada keluarga berpendapatan sederhana ke bawah yang dilihat lebih daripada mampu untuk menjelaskan kadar bayaran berkenaan. Katanya, dengan kadar bayaran itu, sesiapa saja mampu melayari laman web lucah dan tidak mustahil ada antaranya sanggup menyimpan wang saku ke sekolah kerana mahu menghabiskan masa melayari web itu.
"Semua ini membuktikan capaian internet cukup mudah, kanak-kanak juga boleh melakukannya. Apa yang kita saksikan sekarang ialah runtuhnya moral masyarakat kini, kes gugurkan kandungan, buang bayi berleluasa," katanya. Faktor tiada penguatkuasaan konkrit, tiada pegangan agama serta wujudnya peluang serta pilihan yang banyak dan murah untuk mendapatkan bahan lucah kini menjadikan kegiatan itu menguntungkan satu pihak, pada masa sama meruntuhkan institusi masyarakat.
Pengendali web lucah tidak terlepas tindakan BENARKAH pengendali laman web lucah boleh berselindung di sebalik terma 'persetujuan pengunjung' untuk mengelak dikenakan tindakan? Seorang peguam, Abu Backer Sidek berkata sebenarnya pengendali berkenaan boleh dikenakan tindakan kerana jelas bertentangan dengan tujuan penubuhan Akta Komunikasi dan Multimedia (AKM) 1998 iaitu menjamin perkembangan sihat. Berdasarkan peruntukkan seksyen 211, AKM 1998, membawa maksud mengekal, menjamin perkembangan sihat dalam dunia siber, kegiatan menghantar atau menyebar bahan lucah adalah bertentangan dengan nilai moral.
Katanya, AKM 1998 menjelaskan maksud sesiapa yang menghantar, menyebar bahan lucah di internet boleh dikenakan tindakan walaupun mereka menggunakan alasan ada kerelaan pengunjung web. Sebelum ini, banyak pihak mempersoalkan AKM 1998 yang dilihat longgar dalam mengawal perkembangan penyebaran bahan lucah berikutan terlalu banyak laman web lucah berpangkalan di dalam dan luar negara yang boleh diakses secara mudah.
Pengendali laman web itu berselindung di sebalik 'persetujuan pengunjung' yang mematuhi terma ditetapkan, secara sukarela walaupun ada yang mengenakan bayaran. Taktik itu membolehkan mereka mengelak daripada tindakan kerana ia dilakukan tanpa paksaan dan bersyarat. "Sudah tentu ia bertentangan dengan tujuan menjamin perkembangan sihat. Adakah penyebaran bahan lucah dikatakan perkembangan sihat?.... sudah tentu tidak dan ia bertentangan dengan nilai moral. Jadi, seksyen 211 AKM 1998 boleh digunakan dalam hal ini. "Jika pengendali berselindung di sebalik faktor kerelaan pengunjung, ia sebenarnya cuma 'tiket' rayuan untuk mengurangkan hukuman. Walaupun akta itu bukan bertujuan menyekat, ia masih boleh dikuatkuasakan bertujuan mengawal perkembangan tidak sihat," kata Abu Backer.
Mengikut seksyen itu, individu yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman denda RM50,000 dan penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Abu Backer berkata, memang diakui kerajaan memberi jaminan untuk tidak menapis internet mengikut Rang Jaminan MSC Malaysia (MSC Malaysia Bill of Guarantees) yang bertujuan menggalakkan pertumbuhan syarikat berkaitan MSC di negara ini. Namun katanya, AKM 1998 adalah akta berkenaan undang-undang siber yang dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan dalam memantau industri berkenaan yang mencakupi ruang lingkup kegiatan dunia siber. Katanya pengawalan mesti datang daripada kerajaan dan ditingkatkan daripada semasa ke semasa terutama ke atas laman web yang berpangkalan di dalam negara. Bagaimanapun, beliau mengaku kebanyakan laman web itu berpangkalan di luar negara dan ia sukar ditapis kerana melangkaui sempadan kuasa serta perlu diteliti mengikut peruntukan yang boleh digunakan.

Friday, October 10, 2008

Tips Keselamatan Komputer
Ramai dikalangan kita pernah kena virus semasa berchatting ke, melayar internet atau buka email. Tidakpun, melalui email yang dilambakkan email sampah.


Berikut panduan dalam bentuk video untuk berdepan dengan serangan tersebut dalam bentuk video...

website ini juga ade disertakan macam mana nak menjaga keselamatan semasa online
http://www.esecurity.org.my/bm/index.htm
selamat belajar benda baru

Phising

Tulisan ini dipetik daripada laman sawang berikut;
Apa itu phising?Phising , adalah satu cara mendapatkan maklumat peribadi pengguna-pengguna bank online seperti User ID, password, nombor akaun bank atau nombor kad kredit secara tidak sah. Maklumat ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses akaun, melakukan penipuan kad kredit atau menggalakkan mangsa untuk melakukan pemindahan wang ke akaun tertentu dengan janji-janji seperti memenangi hadiah, pertandingan dan sebagainya.

Perbuatan ini semakin popular dan telah ramai pengguna yang menjadi mangsa penipuan seperti ini. Anti-Phishing Working Group (APWG) dalam laporan bulanannya, mencatat ada 12 845 e-mail baru dan unik serta 2 560 laman web palsu yang digunakan sebagai aktiviti phishing.


Penipuan dengan cara phising bukan sahaja semakin meluas, tetapi juga semakin bijak memperdaya para pengguna. Sesetengah laman web ini diletakkan pada server yang tidak menggunakan protokol standard sehingga tidak berjaya dikesan.

Bagaimana phishing dilakukan?
Teknik umum yang sering digunakan oleh penipu adalah sebagai berikut:

  • Penggunaan alamat e-mail palsu dan grafik untuk mengelirukan mangsa sehingga mangsa terpancing menerima kesahihan e-mail atau web sites. Agar nampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau mark dagang milik lembaga rasmi, seperti; bank atau penerbit kad kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing mangsa menyerahkan data pribadi, seperti; password, PIN dan nombor kad kredit.
  • Membuat laman web palsu yang sama dengan laman web rasmi atau pelaku phishing mengirimkan e-mail yang mempunyai link ke laman web palsu tersebut.
  • Membuat hyperlink ke web-site palsu atau menyediakan borang yang diattachkan pada e-mail yang dikirim.


Sebenarnya, phishing itu boleh dilakukan dengan sangat mudah sekali. Hanya dengan mengenal sifat, sikap dan pola target. Kejadian ini boleh dilakukan dengan melakukan banyak cara.

Berikut contoh amarah yang pernah dikeluarkan pihak pengurusan UKM dan dipaparkan di ewarga;

Makluman Penting - Phishing Mail


Adalah dimaklumkan bahawa sekiranya pengguna ada menerima satu e-mel bertajuk Please Upgrade Your Email Account sila abaikan e-mel tersebut. E-mel tersebut adalah 'phishing mail'. Phishing merupakan sejenis penipuan yang dilakukan melalui mesej-mesej emel, mesej segera dan laman-laman web yang digunakan untuk memperdaya individu-individu agar memberikan maklumat sulit dan peribadi mereka. Penipuan ini membolehkan orang ramai ‘terpedaya dengan umpan’ tersebut dan memberikan maklumat peribadi mereka, di mana ia boleh digunakan untuk penipuan kad kredit dan lain-lain penyalahgunaan maklumat sulit yang lebih serius.


Emel-emel ‘phishing’ selalunya kelihatan seolah-olah dihantar oleh organisasi-organisasi yang sah, ia meminta para pengguna agar memberi jawapan. Jangan berikan maklumat peribadi di dalam e-mel atau mesej dengan segera. Ini mungkin satu penipuan.


Sekiranya anda telah jawab & berikan maklumat peribadi yang diminta, sila tukar katalaluan (password) akaun emel anda SEGERA bagi mengelakkan kerugian serius/besar berlaku keatas anda semua.

(ewarga/bul/bil.30072008-109)

Perhatian kepada semua warga UKM,

tuan-puan dinasihatkan supaya tidak melayan atau membalas emel dengan tajuk berikut I NEED YOUR HELP URGENTLY, kerana ianya adalah berbentuk penipuan (dalam hal sumbangan kewangan) dengan menyamar dan menggunakan emel pengguna dengan tanpa izin dan tanpa disedari oleh tuan punya emel tersebut seperti yang berlaku kepada emel yahoo.com, Prof. Dr. Nabishah Mohamed dari PPUKM, di mana emel beliau ini telah digunakan untuk tujuan penipuan seperti ini dan dihantar kepada beberapa warga UKM (kakitangan & pelajar). Mengikut Prof. Nabishah, sudah ada di kalangan pelajar yang telah respon dan menderma setelah menerima emel seperti ini sebelum ini, tetapi bukan dari emel beliau.

(ewarga/bul/bil.08102008-15)

Karya Diciplak

Oleh : Nisah Haji Haron (www.nisah.cjb.net)

Soalan: Apakah tindakan yang patut dilakukan sekiranya sebuah karya penulis diciplak oleh orang lain.

Isu penciplakan ini boleh dilihat dalam dua keadaan: sama ada penulis asalnya mahu menyelesaikan secara senyap-senyap ataupun menghebahkan perkara ini.
Apakah makna karya yang telah diciplak ini? Ia mempunyai beberapa maksud. Antaranya, karya tersebut telah diterbitkan tanpa izin penulis. Ataupun karya tersebut telah dihantar oleh penulis asal tetapi apabila diterbitkan, nama penulis lain yang dikembarkan dengan judul karya.

Hal ini membolehkan penulis asal hilang reputasinya sebagai penulis. Namun, penulis haruslah tidak terburu-buru dalam tindakan. Sekiranya karya yang dimaksudkan itu sebuah cerpen yang tersiar dalam majalah bulanan, misalnya, penulis asal boleh menyemak hal tersebut dengan editor. Sewajarnya editor akan menjelaskan keadaan tersebut.

Sekiranya masalah tersebut merupakan masalah teknikal, iaitu kesilapan menaip ataupun terlepas pandang sewaktu proses membaca pruf, hal tersebut boleh diselesaikan dengan mudah. Biasanya editor akan memohon maaf dan akan menyediakan ruangan "ralat" dalam edisi yang seterusnya.

Ini pernah berlaku dalam majalah Dewan Siswa sekitar akhir 90-an. Ketika itu penulis Zaid Akhtar sedang menempa nama dunia penulisan. Walau bagaimanapun, ketika cerpen beliau berjudul "Juara Yang Tewas" tersiar, majalah tersebut telah meletakkan nama penulis lain. Sebagai penulis dan mana-mana penulis sekalipun akan berasa amat kecewa. Namun setelah kesilapan tersebut disedari, pihak editorial membetulkan keadaan dengan menyiarkan ruangan ‘ralat’ dan memaklumkan hal yang sebenarnya.

Namun, ada hal yang lebih besar daripada kesilapan menaip, membaca pruf dan sebagainya. Tidak dinafikan terdapat juga penulis yang berani mengambil jalan pintas. Ada yang tidak terfikir bahawa para editor juga banyak membaca karya lain daripada majalah yang berbeza-beza. Jadi, penulis yang tidak bertanggungjawab ini menyalin bulat-bulat ataupun menyalin sebahagian besar daripada karya orang lain yang telah diterbitkan lalu dikirimkan kepada editor.

Sekiranya editor terlebih dahulu menyedari hal tersebut, tentu sekali editor tidak akan menyiarkan karya yang telah diciplak itu. Selepas daripada itu, editor akan mengambil ingatan bahawa karya penulis ini, biarpun karya aslinya, tidak akan disiarkan selama tempoh tertentu bergantung kepada polisi sesuatu majalah. Tindakan sebegini tentu sekali akan merugikan penulis tersebut.

Namun, jika editor terlepas pandang pada mana-mana karya ciplakan lalu menyiarkannya, penulis asal haruslah memaklumkan hal tersebut kepada editor. Oleh sebab tuduhan ini amat berat kerana tindakan penulis ciplakan itu telah melanggar peruntukan dalam Akta Hak Cipta 1987, penulis asal hendaklah membuktikan perkara ini kepada editor tersebut terlebih dahulu.

Penulis asal boleh membuktikan dengan beberapa cara. Sekiranya karya penulis asal itu telah diterbitkan dalam media lain, itu sebagai satu bukti kukuh. Majukan sahaja maklumat tersebut kepada editor sama ada dengan membawa yang asal (dengan datang sendiri bertemu editor) ataupun salinannya (boleh berurusan secara pos).

Jika karya asal masih dalam bentuk manuskrip iaitu ia masih belum diterbitkan tetapi telah diceduk oleh orang lain, pembuktian masih boleh dibuat dengan menunjukkan manuskrip asal ataupun proses-proses kreatif yang dicetak seperti draf awal manuskrip, proses pengeditan sendiri dan perkara-perkara yang berkaitan.

Akhir sekali, jika tiada tindakan yang diambil oleh pihak editor atau penerbitan dan sebagai langkah keselamatan, penulis asal hendaklah membuat laporan polis dengan menyatakan tujuan laporan, dan kronologi bagaimana karya tersebut dihasilkan sehinggalah karya tersebut diciplak oleh penulis lain ataupun pihak penerbitan yang tidak bertanggungjawab.

Dengan adanya laporan polis, ini akan memudahkan proses seterusnya sekiranya penulis asal ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap penulis ciplakan tersebut ataupun pihak penerbit.

Penulis dan HakCipta

PENULIS DAN HAKCIPTA
Oleh :NISAH HAJI HARON
Peguambela dan Peguamcara
HASIL karya seorang penulis adalah jerih payah katih fikirnya berlari bersama pena atau ketukan papan kekunci yang terserlah dari keresahan di sudut nalurinya. Bayangkan keresahan dan kesukaran melahirkan idea ke dalam bentuk yang boleh diamati dan dibaca khalayak serta jumlah masa dan tenaga minda yang dicurahkan bagi menghasilkan sesebuah karya. Sesungguhnya menjadi seorang penulis bukanlah suatu tugas mudah. Maka dari kesedaran inilah, undang-undang hakcipta wujud sebagai salah satu daripada cabang undang-undang harta intelektual.
Secara amnya, undang-undang harta intelektual terdiri daripada:
a) Hakcipta (Copyright)
b) Paten (Patent)
c) Tandaniaga (Trademark)
d) Rekabentuk (Design)
Hakcipta di Malaysia adalah satu rangka undang-undang yang wujud untuk melindungi hak-hak pencipta yang menghasilkan karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman bunyi dan siaran. Dengan kata lain, hakcipta diwujudkan bagi maksud melindungi mereka yang mencipta hasil karya seperti ini ataupun mereka yang membeli hak-hak seperti ini.
Seorang penulis boleh mendapat perlindungan hakcipta seperti yang telah dijelaskan oleh Akta Hakcipta 1987 (Akta 332) iaitu antara lain, novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, syair, drama, arahan pentas, senario filem, skrip siaran, sejarah,2biografi, karangan dan artikel, ensiklopedia dan kamus. Penulis juga telah diistilahkan dalam undang-undang hakcipta sebagai pembuat karya itu.
Walau bagaimanapun, undang-undang hakcipta tidak hanya melindungi hak-hak penulis atau pencipta di dalam karya mereka sama ada di dalam bentuk buku, pementasan drama, lukisan ataupun penciptaan muzik. Ia juga termasuk perlindungan ke atas hak-hak penerbit buku, penerbit filem serta penyiar.
Undang-undang hakcipta wujud di atas keperluan mengawasi dan merangsang pemasaran karya-karya sastera, muzik dan seni. Matlamat ini dicapai dengan memberi salinan dan keluaran ulangan karya bagi penyebaran dan jualan serta untuk memberi kuasa kepada orang lain menggunakan hak berkenaan.
Jika diteliti dengan betul, undang-undang hakcipta tidak bertujuan melindungi buah fikiran atau idea pengarang atau pencipta tetapi hanya cara penyampaiannya. Seksyen 7(3) Akta Hakcipta menyatakan bahawa:
“Sesuatu karya sastera, muzik atau seni tidaklah layak mendapat hakcipta melainkan:
a) usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu bersifat asli; dan
b) karya itu telah ditulis, direkod dan selainnya dijadikan dalam bentuk bahan.”
Dengan erti kata lain, karya itu hendaklah dipindahkan daripada bentuk idea kepada bentuk penulisan ataupun direkodkan. Oleh itu, jelas bahawa perkara yang ingin dielakkan itu adalah perbuatan menceduk langsung, plagiat atau meniru sepenuhnya atau sebahagian daripada karya yang asli.
Undang-undang ini melindungi hak-hak penulis atau pencipta di dalam karya-karya mereka. Tujuan utama wujudnya undang-undang harta intelektual ini secara am dan khususnya undang-undang hakcipta adalah untuk merangsang perkembangan seni dan sastera untuk kepentingan masyarakat.
Dalam masa yang sama ia memberi penghargaan yang sewajarnya kepada penulis dan pencipta tersebut. Dengan cara sebegini, adalah diharapkan supaya kreativiti di dalam bidang-bidang ini dapat diwujudkan di dalam usaha menyaksikan perkembangan positif seni dan sastera untuk generasi masa depan.
Meskipun undang-undang hakcipta tidak sama sekali melindungi idea yang masih belum dijadikan dalam bentuk bahan, kualiti sesuatu karya pula bukanlah satu kayu ukur untuk mendapat hakcipta. Secara nyata, Seksyen 7(2) Akta ini menerangkan bahawa “karya-karya adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan.”
Ini bermakna, selagi ia wujud dalam bentuk yang material dan tidak sekadar berada di minda atau tidak sekadar suatu konsep yang masih belum direkodkan, pencipta atau penulis itu masih boleh mendapat perlindungan hakcipta karyanya.
Perkara penting mengenai idea dan ekspresi penulis di dalam karya seringkali menjadi isu yang mengundang perdebatan. Akta ini tidak melindungi idea dengan tujuan supaya tidak wujud monopoli idea, maka setiap penulis berhak untuk menyampaikan sesuatu idea yang sama dalam cara penyampaian yang berbeza lagi kreatif. Undang-undang membenarkan mana-mana penulis untuk menghasilkan karya di atas suatu topik yang sama selagi penghasilan tersebut berbeza antara satu sama lain. Maka tidak hairanlah jika kita berjumpa di toko-toko buku kisah Cinderella, Hang Tuah dan sebagainya dalam pelbagai versi. Setiap penulis karya tersebut mendapat hak perlindungan hakcipta.
Bagi membolehkan sesuatu karya mendapat hakciptanya, ia haruslah sebuah karya yang asli. Istilah asli di sini bukan sahaja bermaksud baru. Ini bermakna, karya tersebut bukan disalin atau diplagiat dari mana-mana sumber lain. Adalah memadai untuk kita amati di sini bahawa karya tersebut lahir dari tangan penulis yang berkenaan dan dia telah menggunakan kemahiran, usaha serta iltizamnya untuk menghasilkan karya tersebut.
Akta ini juga membenarkan pindah milik hakcipta daripada seorang penulis kepada suatu pihak yang lain. Walau bagaimanapun, penyerahan hakcipta atau pemberian lesen oleh seorang penulis hanya boleh berkuatkuasa sekiranya ia dilakukan secara bertulis. Ini menunjukkan bahawa seorang penulis boleh memberi lesen kepada penerbit karyanya, ataupun seorang produser filem untuk membuat adaptasi, ataupun seorang penulis penulis skrip. Keadaan tersebut tidak melanggar hakcipta setelah penulis memberi kebenaran dan lesen kepada pihak yang lain bagi tujuan mewujudkan karya-karya terbitan (derivative works). Pemberian lesen tersebut pula tidak bermakna penulis menyerahkan hakmilik karyanya kepada pihak-pihak tersebut.
Perlanggaran hakcipta boleh berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Perlanggaran secara langsung berlaku apabila seseorang itu melakukan mana-mana perbuatan yang dikawal oleh Seksyen 13 Akta Hakcipta tanpa sebarang kebenaran daripada pemegang hakcipta.
Seksyen 13 tersebut berbunyi : “Hakcipta mengenai karya sastera, muzik atau seni, filem atau rakaman bunyi adalah hak eksklusif bagi mengawal dalam Malaysia
a) pengeluaran semula dalam apa-apa bentuk bahan;
b) pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam;
c) siaran;
d) perhubungan melalui kabel; dan
e) pengedaran salinan-salinan karya kepada orang awam melalui penjualan, sewaan, pajakan atau pinjamankeseluruhan atau sebahagian besar karya itu, sama ada dalam bentuk asal atau bentuk terbitan.
”Dalam kes perlanggaran hakcipta secara langsung, bagi membuktikan bahawa suatu perlanggaran hakcipta berlaku, seseorang itu hendaklah membuktikan:
a) wujudnya persamaan bersifat objektif yang cukup (sufficient objective similarity) di antara karya asal atau sebahagian daripada karya asal dengan karya yang ditiru;
b) Terdapat kaitan antara karya asal dengan karya yang ditiru, iaitu karya terkemudian itu mestilah dapat ditunjukkan bahawa ia telah ditiru sepenuhnya atau sebahagian daripada karya asal tersebut; dan
c) Apa yang telah ditiru itu adalah perkara yang penting (substantial part) daripada karya asal tersebut.
Perlanggaran hakcipta secara tidak langsung pula berlaku apabila suatu transaksi komersial atau sebarang aktiviti diadakan berkaitan dengan salinan langgaran karya tersebut. Perbuatan yang termasuk di dalam aktiviti ini adalah menjual, mengedar atau mengimport karya yang dilindungi hakciptanya. Ini telah dijelaskan oleh Seksyen 36(2) Akta Hakcipta.
Apabila perlanggaran hakcipta telah dibuktikan berlaku, remedi di dalam undang-undang pula boleh diperolehi di dalam dua bentuk utama.
Pertama, remedi sivil dan yang kedua dalam bentuk hukuman. Ini kerana, perlanggaran hakcipta boleh dikaitkan kepada kesalahan sivil ataupun jenayah.Bagi remedi sivil, hak tersebut diberikan kepada pemegang hakcipta ataupun pemegang lesen yang telah diberikan oleh pemegang hakcipta. Ia terpulang kepada beliau sama ada tindakan sivil harus diambil kepada pihak yang telah melanggar hakciptanya.
Dalam hal ini, penulis itu sendiri ataupun penerbit yang telah diberi lesen oleh penulis boleh mengambil tindakan sivil ke atas mana-mana individu yang melakukan perkara yang disenaraikan di dalam Seksyen 13 di atas tanpa kebenaran.
Bentuk-bentuk remedi yang boleh diperolehi oleh pemegang hakcipta apabila suatu perlanggaran hakcipta telah dibuktikan di mahkamah adalah gantirugi, perintah penahanan atau injunksi dan pembayaran keuntungan. Dalam kes-kes tertentu pula, mahkamah juga boleh memberikan gantirugi tambahan seperti sebarang faedah kewangan yang terkumpul akibat daripada perlanggaran tersebut.
Gantirugi diberikan oleh mahkamah dengan tujuan untuk meletakkan pemegang hakcipta itu kembali kepada keadaan asal sebelum perlanggaran itu berlaku. Perintah penahanan pula dikeluarkan oleh Mahkamah bagi menghalang pihak yang melanggar hakcipta daripada terus berbuat demikian kepada pemegang hakcipta. Ia boleh jadi perintah penahanan sementara ataupun perintah penahanan kekal. Sementara itu, perintah supaya pembayaran keuntungan dibuat kepada pemegang hakcipta oleh pihak pihak yang telah melanggar hakcipta tersebut itu pula bermaksud, keuntungan yang diperolehi setelah ditolak kos penghasilan karya.
Sementara itu, Seksyen 41 Akta Hakcipta pula menyenaraikan kesalahan-kesalahan perlanggaran hakcipta yang terletak di bawah bidangkuasa jenayah. Seksyen ini dengan jelas memperincikan bahawa sesiapa yang menjual, menyewa, mengedar, memiliki (selain daripada untuk kegunaan sendiri), mempamerkan atau mengimport satu salinan langgaran boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan berikutnya, seseorang itu boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya.
Seksyen ini juga menyebut mana-mana orang yang membuat atau ada dalam miliknya apa-apa alat yang boleh digunakan atau bertujuan untuk digunakan bagi maksud untuk membuat salinan langgaran, maka dia boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan berikutnya denda tidak melebihi RM40,000-00 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya.
Kawalan ke atas hakcipta diperolehi melalui undang-undang. Namun penguatkuasaan undang-undang sahaja tanpa kesedaran sosial yang tinggi tidak akan memberi erti kepada konsep hakcipta yang sebenarnya. Ramai di antara kita yang7memperkecil-kecilkan perlanggaran Akta Hakcipta sebagai sesuatu yang tidak signifikan berbanding jenayah pembunuhan. Mungkin secara dasarnya ia tidak sehebat jenayah yang tersenarai di dalam Kanun Keseksaan, tetapi berapa ramai yang menyedari bahawa plagiat dan cetak rompak telah “membunuh” kerjaya dan tugas penulis dengan mengakui sesuatu yang bukan milik sendiri.
Secara keseluruhannya, undang-undang hakcipta wujud di dalam usaha untuk menghalang plagiat serta cetak rompak ke atas harta intelektual. “Rompakan” ke atas karya intelektual sesungguhnya adalah suatu “jenayah” yang kejam. Mengakui karya orang lain sebagai hasil kita sendiri benar-benar menjatuhkan moral seorang penulis itu sendiri terutama sekali apabila penulis itu mengambil jalan termudah bagi mencipta nama.