Pages

Monday, March 30, 2009

Menulis Mel Elektronik (E-mel)

Mel Elektronik sudahpun dimasyarakatkan di Malaysia. Boleh dikatakan ramai rakyat Malaysia (mohon maaf, saya tidak sempat untuk dapatkan data terkini statistic pengguna e-mel di Malaysia) sudah tahu kepentingan e-mel pada zaman siber ini berbanding tahun-tahun awal kemunculannya. Walaupun begitu, masih ramai yang tidak begitu prihatin tentang penggunaannya yang sedikit berbeza apabila melibatkan urusan rasmi dan tidak rasmi.

Penulisan E-mel dalam urusan seharian akan/telah dikuliahkan. Maklumat berikut akan melengkapkan lagi kefahaman anda tentang mel elektronik. Maklumat ini saya perolehi dari
Bahagian Teknologi Maklumat, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JABATAN PERDANA MENTERI. 1999.

ETIKA PENGGUNAAN E-MAIL DAN INTERNET
UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN

TUJUAN
Tujuan Panduan ini adalah untuk memastikan pengguna-pengguna dapat menggunakan kemudahan ini dengan lebih berkesan dan penggunaanya tidak memberi impak negatif kepada capaian sistem-sistem aplikasi lain yang beroperasi di dalam jaringan UPPNet. Cara penggunaan yang betul dan memilih masa penggunaan yang sesuai adalah dua elemen penting yang mempengaruhi keupayaan jaringan UPPNet bagi memberi perkhidmatan yang optimum.

LATARBELAKANG
Penggunaan E-mel dan internet dalam sektor awam telah meningkat dengan pesatnya. Pada masa ini, hampir ke semua agensi di sektor awam telah dilengkapi dengan kemudahan ini. Kesan positif ini turut mereformasi cara agensi-agensi Kerajaan berkomunikasi dan bertukar-tukar maklumat. Penggunaan ini telah mewujudkan satu dimensi baru dalam era perkhidmatan awam terutamanya dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan.

Walau bagaimanapun, penggunaan yang tidak terkawal akan membawa kepada kesan negatif yang akan memudharatkan bukan sahaja kepada jabatan bahkan kepada masyarakat dan negara. Ini adalah kerana capaian kepada internet dan penghantaran e-mel adalah terlalu mudah dan cepat, yang mana menyebabkan perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan sebelum ini, dapat dilakukan tanpa batas dan tanpa sempadan. Sebagai langkah berwaspada, dengan itu, pengguna-pengguna mestilah mengambil langkah bijaksana dengan membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya ke atas isi dan sumber ledakan maklumat ini.
UPP sendiri telah mengambil langkah initiatif dengan menyediakan kemudahan ini kepada hampir 500 penggunanya. Langkah pendedahan awal ini diharap dapat menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan kerajaan elektronik yang menjadi mercu tanda kepada Koridor Raya Multimedia (MSC) dan kemunculan alaf baru. Kemudahan ini adalah merupakan salah satu daripada agenda pelan pengkomputeran UPP yang ingin mewujudkan warga UPP yang seratus peratus (100%) celek komputer. Sesungguhnya kemudahan ini telah banyak membantu pengguna kepada perolehan maklumat yang terkini dan membantu melicinkan jentera pentadbiran UPP.

Pelaksanaanya telah dilakukan secara berperingkat iaitu fasa pertama yang melibatkan pelaksanaan LAN Ibu Pejabat dan fasa kedua pula meliputi cawangancawangan diseluruh negara.

KAEDAH PENGGUNAAN APLIKASI E-MEL DAN INTERNET YANG BETUL

Akaun E-Mel

Akaun e-mel adalah bukan hak mutlak seseorang. Ia adalah kemudahan yang tertakluk kepada peraturan jabatan yang memberi akaun itu dan boleh ditarik balik jika penggunaanya melanggar peraturan.

Gunakan akaun atau alamat e-mel persendirian anda sahaja. Jangan sekali-kali menggunakan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama untuk mengemukakan pendapat persendirian. Anda juga tidak digalakkan menggunakan akaun yang didaftarkan secara percuma untuk penghantaran e-mel rasmi.

Rahsiakan nama pengenalan dan katalaluan anda dari pengetahuan orang lain. Pendedahan yang berlaku akan membolehkan orang lain menyalahgunakan kemudahan ini tanpa pengetahuan anda.

Anda adalah dilarang menggunakan cara-cara tertentu untuk menyamar sebagai penghantar e-mel yang sah. Hubungilah pentadbir e-mel (postmaster) dengan segera jika anda mengesan atau mengesyaki alamat e-mel anda telah disalahgunakan oleh orang lain atau berlakunya kes penyamaran alamat e-mel. Pentadbir e-mel akan mengambil langkah keselamatan dan pengesanan yang perlu untuk mendedahkan identiti penyamar dan memastikan kejadian itu tidak berulang.

Jika anda akan bercuti atau berkursus dalam jangkamasa waktu yang panjang dan bertukar tempat kerja, maklumkan kepada pentadbir e-mel dengan segera supaya kerja-kerja penyenggaraan e-mel dapat dilaksanakan.

Kotak Mel (Mail Box)

Kemudahan e-mel hendaklah digunakan secara aktif. Anda digalakkan membuka e-mel sebaik saja sampai ke pejabat atau sewaktu memulakan kerja pada waktu pagi. Lakukan pemeriksaan ke atas kotak mel dalam jangkamasa waktu yang sesuai (contohnya pada setiap jam) kerana ada
mel yang memerlukan anda membuat tindakan segera (contohnya menghadiri mesyuarat tergempar).

Anda harus menghadkan jumlah mel yang harus disimpan dalam kotak mel. Hapuskan mel yang difikirkan tidak perlu disimpan bagi tujuan mengurangkan penggunaan ruang storan pada mel server. Penyenggaraan mel adalah dibawah tanggungjawab setiap pengguna. Jika anda fikir mel itu akan dirujuk kemudian hari atau untuk dijadikan bahan bukti, buatlah salinan mel tersebut pada sumber storan komputer peribadi atau mencetaknya. Sekiranya berlaku masalah kekurangan storan mel server, pentadbir mel akan menghapuskan mel-mel pengguna yang lama disimpan dalam server tanpa memberitahu pengguna terlebih dahulu.

Anda hendaklah sentiasa mengimbas fail dalam kotak mel dengan perisian anti-virus. Berwaspadalah kerana e-mel adalah cara paling mudah untuk menghantar virus dari sebuah komputer ke komputer yang lain. Anda juga hendaklah mempastikan fail yang akan dihantar melalui lampiran (attachment) bebas dari virus. Jika tidak, dengan cara tidak sengaja anda mungkin telah menyebabkan virus itu merebak dengan meluas dan merumitkan langkah-langkah pembaikan.

E-mel juga mungkin terdedah kepada pencerobohan atau dicapai oleh penceroboh (hackers). Berwaspadalah ketika menghantar atau menyimpan mel dalam kotak mel. E-mel seboleh-bolehnya tidak mengandungi maklumat rahsia yang boleh disalahgunakan untuk merosakkan anda, organisasi atau negara anda. E-mel yang sedemikian atau berbentuk peribadi sayugianya dipindahkan ke tempat yang lebih selamat dan tidak disyaki. Jangan tulis sesuatu di dalam kandungan mel sepertimana anda tidak mahu menulis sesuatu yang berbentuk rahsia dan peribadi di atas poskad.

Amalkan penggunaan buku alamat (address book) untuk menyimpan alamat-alamat e-mel yang akan digunakan kemudian nanti.

Menyedia Dan Mengedit Mel

Berilah tumpuan kepada sesuatu perkara bagi setiap mel. Pastikan tajuk (subject) dan kandungan mel menyentuh perkara yang sama. Mel yang bertajuk akan memudahkan penerima menentukan keutamaan ke atas mel-mel yang masuk ke dalam kotak melnya.

Tulislah mel seperti anda menulis secara biasa dengan gabungan teks dalam huruf kecil dan huruf besar di tempat-tempat yang sesuai. Kandungan mel dalam huruf besar akan dianggap sebagai mesej berbentuk amaran.

Gunakan butang Tab pada papan kekunci untuk menyusun kandungan mel supaya kelihatan lebih teratur dan mudah dibaca. Jangan gunakan butang space bar pada papan kekunci untuk tujuan itu.

Amalkan penggunaan bahasa yang betul dan sopan. Tulislah kandungan mel sependek atau seringkas yang mungkin. Jika anda terpaksa menghantar mel yang panjang (melebihi 100 baris), sila gunakan attachment . Seboleh-bolehnya hadkan panjang satu baris kepada tidak lebih dari 60 huruf. Kemungkinan teks anda akan hilang atau pengguna akan menghadapi masalah untuk membacanya apabila saiz baris lebih dari itu. Tidak semua perisian e-mel mempunyai ciri-ciri yang sama.

Gunakan ruang tandatangan (signature) bagi membolehkan penerima mendapat maklumat asas mengenai diri anda, yang mengandungi maklumat nama, jawatan, alamat tempat kerja dan alamat e-mel dan yang terbaik adalah tidak melebihi 4 baris.

Jika anda ingin memberi penekanan kepada sesuatu perkataan atau isi kandungan tertentu, gunakan tanda * (asterisk) di permulaan dan di penghujung perkataan atau isi kandungan tersebut (contohnya * isu *).

Amalkan penggunaan fail lampiran `attachment file’ semasa penyediaan mel jika kandungan maklumat itu telah disimpan sebelum ini, seperti melampirkan fail minit mesyuarat yang disimpan dalam format Microsoft Word. Walau bagaimanapun pastikan saiz fail itu tidak terlalu besar (tidak melebihi 1MB) untuk mengelakkan beban rangkaian semasa penghantaran mel itu. Jika saiz fail itu terlampau besar, pecahkan fail itu kepada fail-fail yang bersaiz kecil dan buatlah penghantaran secara berasingan.

Nyatakan dengan jelas sebarang rujukan atau sumber jika ia melibatkan aspek hakcipta dan lesen.


Buang kandungan mel yang asal jika anda hanya ingin menjawab mel (reply) dengan hanya mengatakan anda bersetuju tanpa mengutarakan sebarang komen. Edit kandungan mel yang diterima dengan seringkasringkas mungkin dengan memberi fokus kepada perkara-perkara yang perlu dirujuk sahaja ketika menjawab.

Menghantar E-Mel

Bertindaklah secara bijak, profesional dan berhati-hati apabila menyuarakan sesuatu menerusi media e-mel dan internet. Ingat, menghantar e-mel adalah tersangat mudah dan anda mungkin menghantarnya tanpa disedari.

Ingatlah akan undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan rangkaian internet. Elakkan dari melibatkan diri dari menggunakan kemudahan ini untuk tujuan menghasut, menfitnah, menghantar berita palsu, menerbit semula hakcipta atau aktiviti-aktiviti lain yang ditegah oleh undang-undang siber.

Jangan libatkan diri anda dalam aktiviti penghantaran mel sampah (flaming), mel bom (mail bombing) dan mel spam. Mel sampah adalah mel yang tidak berkaitan yang dihantar kepada seseorang dan mel bom adalah penghantaran mel secara bertalu-talu (looping) yang menyebabkan penerima mengalami masalah. Anda mungkin boleh disabitkan jika melakukan kesalahan ini. Manakala mel spam adalah mel yang dihantar oleh penghantar yang tidak diketahui seperti menerima mel daripada seorang jurujual yang cuba menjual produknya melalui mel.

Pastikan dengan betul alamat e-mel yang hendak dihantar. Satu alamat e-mel boleh mewakili satu individu atau mewakili satu kumpulan individu.

Salinan kepada (cc) boleh digunakan apabila mel tersebut perlu dimaklumkan kepada penerima lain. Elakkan dari menggunakan bcc (blind cc) kerana seolah-olah anda ingin menyembunyikan sesuatu atau anda mempunyai agenda tertentu. Bcc adalah mel yang disalinkan kepada seseorang, tanpa diketahui mel tersebut juga dihantar (to) atau disalinkan (cc) kepada orang lain.

Semasa menjawab atau membalas mel, gunakan arahan reply untuk menjawab kepada penghantar sahaja (from) dan gunakan arahan reply all untuk menjawab kepada penghantar dan individu lain yang terdapat dalam ruangan salinan kepada (cc).

Jika anda ingin memanjangkan mel yang diterima kepada individu lain, gunakan arahan forward tanpa mengedit kandungan mel asal. Jika anda ingin membuat komen peribadi, anda boleh masukkan komen itu di sebelah atas kandungan mel asal.

Jika anda mendapat maklumbalas (mesej) bahawa mel tidak berjaya dihantar kerana kesalahan-kesalahan tertentu, anda boleh membuat pilihan sama ada untuk mengedit dan menghantar semula atau membuang sahaja mel tersebut. Kesalahan yang sering dilakukan ialah
menghantar e-mel kepada alamat e-mel yang salah.

Menjadi Ahli Dalam Senarai Mel (Mailing List) atau Kumpulan Perbincangan
(Discussion Group)

Pilihlah kumpulan perbincangan atau senarai mel yang sesuai dan sihat untuk berkomunikasi. Misalnya rangkaian profesional (keilmuan) digunakan untuk tujuan perbincangan profesional dan bukannya untuk tujuan menjual perkhidmatan atau menjual barangan.

Jangan daftarkan diri anda dalam senarai mel tertentu yang menyebabkan anda menerima sejumlah mel yang banyak pada setiap hari yang mana anda sendiri tidak berupaya membacanya. Jika berlaku demikian, hubungi pentadbir e-mel senarai mel tersebut untuk mengeluarkan alamat e-mel anda.

Apabila anda menjadi ahli dalam sesuatu kumpulan perbincangan, pastikan anda menjadi pemerhati untuk beberapa hari pertama. Lihat dan perhati perkara-perkara yang dibincangkan. Apabila anda sudah berpuashati dan berupaya menyumbang kepada sesi perbincangan, maka anda bolehlah mula mengambil bahagian.

Ingat bahawa tidak semua ahli dalam kumpulan perbincangan mempunyai kepakaran, pendekatan dan pendapat yang sama. Oleh yang demikian, gunakan sumber rujukan untuk menerangkan sesuatu yang pada anggapan anda sukar difahami atau sukar diterima oleh ahli lain.

Apabila seseorang menawarkan sesuatu perkhidmatan atau memohon nasihat, jawablah dengan tertib dan jujur. Mel komen peribadi hendaklah dihantar kepada penerimanya sahaja dan tidak harus dihantar atau disalin kepada senarai mel atau kumpulan perbincangan.

Buatlah pertanyaan atau komen yang berkaitan dengan kumpulan itu sahaja. Jika ada ahli yang menimbulkannya seperti menghantar maklumat yang tidak wajar, jawablah dengan tertib dan elakkan dari pertelagahan.

INTERNET

Melayari World Wide Web (www)

Pilihlah masa lawatan yang sesuai iaitu masa di luar waktu beban puncak untuk memastikan anda mendapat maklumat dengan cepat tanpa membazir masa dan kos semasa capaian. Masa penggunaan yang dicadangkan adalah dari jam sebelum 8.15 pagi, 1.15 petang hingga 2.15
petang dan selepas 5.15 petang.

Kebanyakan laman merekodkan pelawat yang melawat lamannya. Berwaspadalah apabila berkunjung ke sesuatu laman terutamanya yang dilarang atau yang boleh menjejaskan maruah anda, organisasi dan negara anda. Maklumat anda yang mereka perolehi mungkin akan digunakan untuk tujuan tertentu.

Browse atau carilah meklumat menerusi WWW yang berkaitan dengan tugas anda sebagai penjawat awam. Bertindaklah sebijak mungkin di dalam membuat carian (searching) dengan mengkhususkan bahan atau perkara yang diingini dan memilih search engine yang popular agar carian itu dapat dilakukan dengan lebih efisyen dan mendapat tindak balas yang lebih cepat.

Sebagai penjawat awam, anda juga dilarang daripada melawat laman-laman yang memuatkan maklumat anti kerajaan atau subversif yang bertentangan dengan undang-undang negara dan lebih merbahaya lagi jika anda sendiri menjadi ejen penghantar maklumat yang berunsur fitnah yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman negara dan proses keadilan yang diterima pakai. Dalam hal ini Surat Edaran yang bertajuk Panduan Kepada Ketua-Ketua Jabatan Mengenai Penglibatan Pegawai Kerajaan dalam Gerakan Reformasi adalah berkaitan (Ruj. UPP(S)TT.271 Jilid 8(23) bertarikh 14 Oktober 1998 – Lampiran 3). Peraturan ini adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan (pekeliling/surat edaran) yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa.

Amalkan membuat penanda (bookmark) pada laman yang baik untuk rujukan kemudian hari. Penanda ini akan dapat mengelakkan anda daripada membuat searching yang berulang-ulang kali dengan membuang masa dan memudharatkan laluan rangkaian.

Cetaklah dokumen yang difikirkan akan digunakan untuk tujuan rujukan. Elakkan dari membazirkan kertas dan masa dengan mencetak dokumen yang tidak relevan.

Proses Memindahkan Fail

Anda mungkin memindahkan fail ke komputer anda secara online daripada pelayan-pelayan web yang dilawati dengan menggunakan arahan File Transfer Protocol (FTP), Hyper Text Transfer Protocol (HITP) atau proses `downloading’ biasa. Setiap pembekal perkhidmatan yang
menawarkan kemudahan ini akan menetapkan peraturan atau syarat-syarat tertentu. Baca dan fahami akan tawaran atau syarat-syarat tersebut sebelum anda memulakan aktiviti itu.

Bertindaklah secara profesional kepada pengguna lain yang ingin mendapat maklumat dari pembekal yang sama. Hadkan masa capaian atau pemindahan dan tamatkan segera sambungan apabila sesi anda selesai untuk memberi peluang kepada pengguna lain.

Jika pembekal meminta supaya anda membekalkan maklumat anda sebelum perkhidmatan dapat diberikan atau disempurnakan, berilah maklumat yang betul supaya pembekal tersebut mendapat gambaran yang jelas akan maklumat pengguna yang menggunakan perkhidmatannya.

Pilihlah masa yang sesuai untuk memindahkan fail. Fail yang bersaiz besar (yang melebihi 1MB) wajar dipindahkan di luar waktu beban puncak. Waktu beban puncak bergantung kepada masa tindakbalas di tempat pengguna (rangkaian tempatan) dan masa di tempat pembekal jika ia dilawat oleh ramai pengguna.

Pastikan anda mempunyai ruang storan yang mencukupi sebelum melakukan aktiviti pemindahan data. Anda perlu meninggalkan sejumlah storan (40 MB) pada cakera keras (hard disk) untuk membolehkan sistem pengoperasian Windows 95/98 berjalan dengan lancar.

Adalah mejadi tanggungjawab pengguna untuk menyemak keperluan hakcipta dan mematuhi segala peraturan mengenainya.

Segala bentuk perjanjian perkhidmatan dan urusniaga elektronik (kad kredit) yang dilakukan adalah menjadi tanggungjawab pengguna. Jika anda terpaksa mendapatkan perkhidmatan melalui urusniaga elektronik, pastikan pembekal memproses permohonan itu dengan menggunakan pelayan selamat (secured server). Perkara ini amatlah penting untuk memastikan maklumat kad kredit anda tidak di curi (tampered) oleh penceroboh-penceroboh yang melakukan aktiviti pemalsuan urusniaga dengan kad kredit.

PENUTUP

Etika ini diharap dapat dipatuhi sepenuhnya oleh semua peringkat pengguna bagi mewujudkan masyarakat pengguna e-mel dan internet yang bertanggungjawab. Berbanggalah dengan kemudahan yang diberikan ini dan jadilah pengguna yang bijaksana demi untuk meningkatkan produktiviti jabatan secara keseluruhannya. Bertekadlah untuk meletakkan diri anda sebagai penjawat awam yang kompiten dan progresif demi mencapai cita-cita yang menjurus kepada perkhidmatan awam yang terunggul di dunia.

Setiap organisasi mempunyai etika dan tatacara tertentu tentang penggunaan e-mel. Berikut pula saya petik dari Surat pekeliling Am yang dikeluarkan Kerajaan negeri Johor pada 2001 berkaitan penggunaan E-mel.

SURAT PEKELILING AM KERAJAAN JOHOR BIL. 2/2001

PENINGKATAN PENGGUNAAN E-MEL BAGI TUJUAN RASMI KERAJAAN

TUJUAN

Surat Pekeliling Am ini adalah bertujuan untuk memaklumkan kepada semua kakitangan kerajaan akan arahan kerajaan supaya meningkatkan penggunaan e-mel dalam urusan kerajaan.

Semua kakitangan diminta menggunakan kemudahan e-mel bagi tujuan perhubungan, panggilan/jemputan ke mesyuarat, penghantaran memo dan minit mesyuarat.

Surat Pekeliling ini perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Agensi yang telah disambungkan ke rangkaian Prasarana Maklumat Johor (JII) iaitu semua Ibu Pejabat Bangunan Sultan Ibrahim, Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah.

Bagi Jabatan/Agensi yang tidak bersambung ke rangkaian Prasarana Maklumat Johor (JII) tetapi mempunyai kemudahan internet, pematuhan arahan ini adalah sangat digalakkan. Ketua Jabatan berkenaan hendaklah memaklumkan kepada Pejabat SUK Johor alamat e-mel masing-masing.

Bagi Jabatan/Agensi yang masih belum mempunyai kemudahan e-mel, sambungan ke internet hendaaklah disegerakan.

Garis panduan dan etika bagi penggunaan e-mel juga disertakan bersama Surat Pekeliling ini.

LATAR BELAKANG

Kerajaan Negeri telah membangunkan Projek Prasarana Maklumat Johor pada tahun 1997. salah satu komponen dalam Fasa 1 Prasarana Maklumat Johor adalah pembangunan Rangkaian Maklumat Johor di mana system infrastruktur rangkaian komputer telah dibina antara Bangunan Sultan Ibrahim, Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah.
Selain dari capaian ke internet, kemudahan yang telah disediakan dalam rangkaian tersebut adalah penggunaan e-mail. Walaupun kemudahan ini telah lama dilaksanakan, penggunaannya adalah kurang menggalakkan.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri berharap agar penggunaan kemudahan e-mel ini dapat ditingkatkan agar segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk membina infrastruktur ini tidak sia-sia. Dengan menggunakan kemudahan ini diharap dapat menjimatkan masa, memudahkan perhubungan, mengurangkan tenaga kerja dalam soal penghantaran surat dan menjimatkan penggunaan kertas.

GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN E-MEL

AKAUN E-MEL

Akaun e-mel adalah bukan hak mutlak seseorang. Ia adalah kemudahan yang tertakluk kepada peraturan jabatan yang memberi akaun itu dan boleh ditarik balik jika penggunaannya melanggar peraturan.

Gunakan akaun atau alamat e-mel persendirian anda saja. Jangan sekali-kali menggunakan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama untuk mengemukakan pendapat persendirian. Anda juga tidak digalakkan menggunakan akaun yang didaftarkan secara percuma untuk penghantaran e-mel rasmi.

Rahsiakan nama pengenalan dan katalaluan anda dari pengetahuan orang lain. Pendedahan yang berlaku akan membolehkan orang lain menyalahgunakan kemudahan ini tanpa pengetahuan anda.

MENYENGGARA KOTAK MEL (MAIL BOX)

Kandungan dan penyelenggaraan kotak mel pada komputer peribadi masing-masing adalah menjadi tanggungjawab pengguna.

Kemudahan e-mel hendaklah digunakan secara aktif. Anda digalakkan membuka e-mel sbaik saja sampai ke pejabat atau sewaktu memulakan kerja pada waktu pagi. E-mel tersebut boleh dibiarkan aktif pada keseluruhan waktu kerja supaya e-mel yang dialamatkan kepada anda dapat sampai tepat pada masanya untuk diambil tindakan yang selanjutnya. Lakukan pemeriksaan ke atas kotak mel dalam jangkamasa waktu yang sesuai (contohnya pada setiap jam) sekiranya ada e-mel yang memerlukan anda membuat tindakan segera (contohnya menghadiri mesyuarat tergempar).

Anda harus menghadkan jumlah e-mel yang harus disimpan dalam kotak mel. Hapuskan e-mel yang difikirkan tidak perlu disimpan. Jika anda fikir e-mel itu akan dirujuk kemudian hari atau
untuk dijadikan bahan bukti, buatlah salinan e-mel tersebut pada sumber storan kedua seperti disket atau mencetaknya.

Anda haruslah sentiasa mengimbas fail dalam kotak mel dengan perisian anti-virus. Berwaspadalah kerana e-mel adalah cara paling mudah untuk menghantar virus dari sebuah komputer ke komputer yang lain. Anda juga hendaklah mempastikan fail yang akan dihantar melalui lampiran (attachment) bebas dari virus. Jika tidak, dengan cara tidak sengaja anda munkin telah menyebabkan virus itu merebak dengan meluas dan merumitkan langkah-langkah pembaikan.

E-mel juga munkin terdedah kepada pencerobohan atau dicapai oleh penceroboh (hackers). Berwaspadalah ketika menghantar atau menyimpan e-mel dalam kotak mel. E-mel seboleh-bolehnya tidak mengandungi maklumat rahsia yang boleh disalahgunakan untuk merosakkan anda, organisasi atau negara anda. E-mel yang sedemikian atau berbentuk peribadi hendaklah dipindahkan ke tempat yang lebih selamat dan tidak disyaki. Jangan tulis sesuatu di dalam kandungan e-mel sepertimana anda tidak mahu menulis sesuatu yang berbentuk rahsia dan peribadi di atas poskad.

MENYEDIA DAN MENGEDIT E-MEL

Berilah tumpuan kepada sesuatu perkara bagi setiap e-mel. Pastikan tajuk (subject) dan kandungan e-mel menyentuh perkara yang sama. E-mel yang bertajuk akan memudahkan penerima menentukan keutamaan ke atas mel-mel yang masuk ke dalam kotak melnya.

Tulislah e-mel seperti anda menulis secarabiasa dengan gabungan teks dalam huruf kecik dan huruf besar di tempat-tempat yang sesuai. Kandungan e-mel dalam huruf besar akan dianggap sebagai mesej berbentuk amaran.

Gunakan tandatangan (signature) bagi membolehkan penerima mendapat maklumat asas mengenai diri anda. Tandatangan hendaklah ringkas dan mengandungi maklumat nama, jawatan, alamat tempat kerja dan alamat e-mel.

Buang kandungan e-mel yang asal jika anda hanya ingin menjawab e-mel (reply) dengan hanya mengatakan anda bersetuju tanpa mengutarakan sebarang komen. Edit kandungan e-mel yang diterima dengan seringkas-ringkas munkin dengan memberi focus kepada perkara-perkara yang perlu dirujuk saja ketika menjawab.

Amalkan penggunaan fail lampiran ‘attachment file’ semasa penyediaan e-mel jika kandungan maklumat itu telah disimpan sebelum ini, seperti melampirkan fail minit mesyuarat. Walaubagaimanapun pastikan saiz fail itu tidak terlalu besar (tidak melebihi 1MB) untuk mengelakkan beban rangkaian semasa penghantaran e-mel itu. Jika saiz fail itu terlampau besar, pecahkan fail itu kepada fail-fail yang bersaiz lebih kecil dan buatlah penghantaran secara berasingan. Jika membuat attachment surat rasmi, sila pastikan bahawa format letterhead dan logo jabatan adalah sama seperti surat sebenar.

MENGHANTAR E-MEL
Anda perlu mengetahui akan undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan rangkaian internet. Elakkan dari melibatkan diri dari menggunakan kemudahan ini untuk tujuan menghasut, menfitnah, menghantar berita palsu, menerbit semula hakcipta atau aktiviti-aktiviti lain yang ditegah oleh undang-undang siber.

Pastikan dengan betul alamat e-mel yang hendak dihantar. Satu alamat e-mel boleh mewakili satu individu atau mewakili satu kumpulan individu. Salinan kepada (cc) boleh digunakan apabila e-mel tersebut perlu dimaklumkan kepada penerima lain. Elakkan dari menggunakan bcc (blind cc) kerana seolah-olah anda ingin menyembunikan sesuatu atau anda mempunyai agenda tertentu. Bcc adalah e-mel yang disalinkan kepada seseorang, tanpa diketahui e-mel tersebut juga dihantar (to) atau disalinkan (cc) kepada orang lain.

Jika anda ingin memanjangkan e-mel yang diterima kepada individu lain, gunakan arahan forward tanpa mengedit kandungan e-mel asal. Jika anda ingin membuat komen peribadi, anda boleh masukkan komen itu di sebelah atas kandungan e-mel asal.

PENERIMAAN E-MEL

Sekiranya e-mel yang diterima adalah berbentuk rasmi contohnya panggilan ke mesyuarat, anda perlu memaklumkan kepada pengirim bahawa e-mel tersebut telah diterima. E-mel yang berbentuk pertanyaan atau memerlukan tindakan perlu dijawab dengan segera. Jika perkara tersebut masih dalam tindakan, anda boleh memaklumkan kepada pengirim tindakan yang telah diambil dan sekiranya ada perkembangan lanjut akan dimaklumkan kepada pengirim nama pegawai yang bertanggungjawab.

KESIMPULAN

Garispanduan dan etika ini diharap dapat dipatuhi sepenuhnya oleh semua peringkat pengguna bagi mewujudkan masyarakat bermaklumat yang bertanggungjawab, kompeten dan berkesan. Berbanggalah dengan kemudahan yang diberikan ini dan jadilah pengguna yang bijaksana untuk meningkatkan produktiviti jabatan secara keseluruhannya.

KUATKUASA
Surat Pekeliling Am ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh ianya dikeluarkan.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
(DATO’ HAJI AYUB BIN MION)
SETIASUAHA KERAJAAN JOHOR.
Bertarikh: 27 Jun 2001
Seterusnya, petikan di bawah boleh memberi informasi dari beberapa sudut. Artikel ini juga boleh dilayari di laman web Cyber Security di http://www.cybersecurity.my/en/knowledge_bank/news/2004/main/detail/829/index.html

Menjejak E-Mel fitnah
1st November 2004 (Harian Metro)
BY C Ramasamy

MyCERT mengesan 98 peratus kes dan membuktikan penulis tidak terlepas daripada tindakan
ADA dua perkara yang jelas dan pasti berkaitan 'Anwar' dan 'Asmah & The Gang'. Pertama, mereka tidak belajar daripada pengalaman orang lain. Dan kedua, mereka tidak memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan apabila mengirim mel elektronik atau e-mel.

"Ramai pengguna internet yang menghantar e-mel tidak mengetahui hakikat ia adalah satu bentuk dokumentasi rasmi yang boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah seandainya kandungan e-mel itu sensitif kepada orang lain. Lantaran, mereka memperkatakan apa saja dalam e-mel yang dikirim tanpa memikirkan kesannya pada kemudian hari," kata pakar perunding keselamatan teknologi maklumat (IT) sebuah syarikat swasta, Haniff Yaakob.

Menurutnya, kepopularan dan mitos e-mel, yang dilihat sebagai satu medium menyuarakan pendapat berkaitan apa jua isu tanpa batas sempadan, seringkali menyebabkan pengguna tidak menganggap e-mel sebagai dokumen 'hitam putih' sebagaimana surat atau memo.

"Berapa ramai antara kita yang berfikir dua kali sebelum mengarang e-mel atau 'foward' e-mel yang diterima daripada orang lain. Kita fikir dunia siber adalah sebebas-bebasnya. Kita mempunyai tanggapan kita boleh tulis apa saja, mengenai sesiapa saja dan tiada pihak boleh mengambil tindakan mengenainya," katanya.

Pengurus Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia (MyCERT), Solahuddin Shamsuddin berkata pandangan umum konon mereka boleh menulis apa saja dalam e-mel dan terlepas tanpa dikenakan tindakan adalah tidak betul dan perlu diubah.

"Persepsi itu tidak betul. Segala aktiviti yang dilakukan di alam siber ini seperti menghantar e-mel berunsur fitnah atau ugutan boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang siber di Malaysia," katanya.

Beliau berkata gejala e-mel fitnah adalah serius sebab "ia boleh membawa kesan buruk kepada mangsa secara mental dan fizikal."

"Secara tidak langsung, gejala ini juga mencemar perkembangan sektor teknologi maklumat dan komunikasi serta penggunaan internet di Malaysia. Gejala e-mel fitnah yang semakin meningkat sekarang juga menyebabkan ramai beranggapan internet mendatangkan keburukan dan memberi ruang kepada sesiapa untuk memfitnah, mengugut dan mengganggu orang lain," katanya.

Kebenaran yang dijelaskan Haniff dan Solahuddin itu kini mungkin sudah dipelajari 'Anwar' yang awal bulan lalu menghantar e-mel niat jahat menggunakan alamat tongsanchai@yahoo.com menyamakan Islam Hadhari dan politik wang dengan najis dan air kencing menerusi laman blog popular, 'Screenshots' kelolaan Jeff Ooi.

Menyedari buah fikirannya itu mengguris hati rakyat serta pemimpin negara dan e-melnya disiasat pihak berkuasa termasuk menghadapi kemungkinan ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), juruteknik makmal di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) itu menghantar e-mel susulan meminta maaf secara terbuka.

"Merujuk kepada 'Islam Hadhari and Money Politik' pada laman web Screenshots, saya dengan ikhlas memohon maaf atas komen saya yang kurang teliti. Komen tersebut dibuat tanpa ada sebarang niat yang tidak baik.

"Saya juga menarik balik komen tersebut. Saya sungguh menyesal terhadap apa yang berlaku. Sebagai manusia biasa saya memang mempunyai sifat-sifat kelemahan.

"Oleh itu, saya akan lebih berhati-hati di masa akan datang agar kejadian yang serupa tidak berulang," kata 'Anwar.'

Begitupun, 'Anwar' mungkin terpaksa berdepan dengan proses undang-undang sekiranya Jabatan Peguam Negara, yang kini sedang mengkaji kertas siasatan polis terhadap 'Anwar', membuat keputusan untuk mendakwanya di mahkamah.

Tidak seperti 'Anwar', persoalan siapa sebenar 'Asmah & The Gang' yang menghantar e-mel fitnah Ogos lalu dengan matlamat merosakkan imej penyanyi popular negara, Siti Nurhaliza, masih belum diketahui umum.

Meskipun polis sudah menahan dan membebaskan seorang pensyarah lelaki, 27 September lalu, kerana dipercayai menyebarkan e-mel itu, namun ramai percaya dalang sebenar adalah orang lain.

Insiden yang berlaku selepas pemberkasan pensyarah itu menambah keyakinan umum 'Asmah & The Gang' hanya perlu menghitung hari sebelum diheret ke mahkamah dan berdepan dengan keperkasaan undang -undang.

Dalam e-mel itu, pengirimnya yang mendakwa kakitangan Astro, antara lain menyifatkan Siti Nurhaliza gila duit dan memaparkan dua imej berbeza - satu untuk media dan satu untuk kehidupan peribadi.

E-mel itu, seperti dijelaskan Solahuddin, tentunya memberi tekanan secara mental dan fizikal kepada Siti Nurhaliza.

Namun, 'Asmah & The Gang' pastinya lebih tertekan kerana tidak mungkin terfikir e-mel berkenaan akan mengheretnya ke dalam kancah yang diciptanya sendiri.

Dari satu segi, nasib 'Anwar' dan 'Asmah & The Gang' sebenarnya lebih baik terutama 'Anwar' kerana negara pernah menyaksikan empat orang ditahan mengikut Seksyen 73 ISA pada Ogos 1998 sebelum didakwa di mahkamah kerana menyebarkan khabar angin menerusi e-mel bertajuk 'Pembelian Parang oleh Orang Indonesia' yang mengisahkan konon warga asing berkenaan akan mengamuk di Chow Kit.

Pada Disember 2002, tiga kakitangan sebuah syarikat swasta diberkas polis kerana disyaki menyebar berita palsu menerusi e-mel mengenai rancangan serangan bom di berapa tempat tumpuan di ibu negara.

Kalaulah 'Anwar' dan 'Asmah & The Gang' mengambil iktibar daripada dua kejadian itu, mereka hari ini mungkin tidak perlu berhadapan dengan tindakan undang-undang.

Namun, ada orang percaya pengalaman sendiri adalah guru terbaik daripada belajar melalui pengalaman orang lain. 'Anwar' dan 'Asmah & The Gang' adalah antara golongan itu.

Haniff berkata di sebalik lingkaran dunia siber yang kelihatan serba tersembunyi, ramai juga tidak mengambil kira e-mel yang mereka kirim boleh dijejaki.

"Dengan teknologi yang ada hari ini, e-mel yang sudah dipadam pun boleh dikesan dan pengirimnya dikenakan tindakan. Ini pengguna internet perlu sentiasa sedar," katanya.

Friday, March 27, 2009

Perpustakaan Maya

Artikel ini menjadi rujukan terkini untuk kursus 2243 Kemahiran Menulis untuk bab terakhir: Kemahiran Mencari Maklumat. Artikel ini disisipkan dari Utusan Malaysia ARKIB : 26/03/2009 yang boleh dilayari di http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0326&pub=Utusan_Malaysia&sec=Sains_%26_Teknologi&pg=st_01.htm

Perpustakaan maya teknologi digital
Oleh LAUPA JUNUS


FENOMENA baru! Barangkali itu kata-kata paling tepat apabila revolusi teknologi elektronik melanda dunia yang mana, peralatan dan sistem menjadi semakin canggih.

Tidak terkecuali dunia perbukuan dan perpustakaan menerima impak apabila helai demi helai kertas yang anda pegang kini berubah wajah ke format digital.

Teknologi elektronik menjadikan dunia semakin kecil, semakin moden dan segalanya bergerak pantas yang mendorong kepada penciptaan inovasi baru untuk menyokong kemajuan itu.

Bahan bacaan bertukar kepada format digital termasuk dokumen, buku, majalah dan apa juga lembaran kertas yang dahulunya anda pegang kini berubah kepada format yang lebih mudah.
Pembaca elektronik untuk e-buku diperkenalkan oleh Sony (Kindle) dan Amazon (PRS-500).

Medium pembacaan bertukar daripada bentuk buku atau majalah bercetak kepada peranti elektronik mudah alih tetapi lebih jauh daripada itu, anda akan dapat membayangkan satu gedung buku tidak lagi kelihatan di depan mata.

Pengguna buku atau apa juga dokumen, kertas kerja dan laporan malah manuskrip bersejarah boleh dibaca dengan hanya menekan ‘klik’ pada tetikus, kerana semua boleh diubah wajah kepada bahan bacaan elektronik atau dicapai dalam talian.

Konsep tersebut boleh disebut dengan apa juga terminologi, perpustakaan maya, perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital tetapi kefahaman mendalam mengenai ledakan teknologi elektronik dan pendigitalan akan dapat memberi gambaran senario sebenar yang berlaku.

Konsep perpustakaan tersebut dikatakan diperkenalkan pada 1994 dan banyak perpustakaan tersohor telah mengaplikasikannya.

Tidak semua buku perlu digitalkan kerana masih ada ruang untuk medium pembacaan itu dinikmati secara konvensional.

‘‘Saya tidak fikir buku akan lupus meskipun dalam tempoh 100 tahun lagi kerana ia mudah dan fleksibel, mudah dibawa,” kata Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM), Amir Hussain Md. Ishak.

Bagaimanapun, PSAS antara universiti yang tidak mahu ketinggalan memanfaatkan teknologi tersebut dengan mengaplikasi konsep perpustakaan maya atau digital untuk kemudahan pelajar.

Bukan semua bahan bercetak dalam perpustakaan boleh didigitalkan ke format buku elektronik, kerana setiap buku mempunyai hak cipta tersendiri yang perlu diawasi, mengikut piawaian dunia, hak cipta mana-mana buku tamat selepas 50 tahun ia diterbitkan. Selain melanggan bahan penerbitan bercetak, pangkalan data e-jurnal dan e-buku juga dilanggan oleh PSAS bagi membolehkan pihaknya memperoleh bahan bacaan digital untuk kegunaan pelanggan perpustakaan tersebut,.

Bahan-bahan tersebut boleh diakses 24 jam sehari, katanya, dilanggan daripada pemiliknya di Amerika Syarikat dan Eropah. Ia diakses daripada pelayan (server) yang berada di sana, melalui pelayan proksi PSAS yang mengawal, memantau dan memberi akses hanya kepada pelajar dan staf UPM sahaja.

“Melalui pelayan proksi pengguna dapat akses pangkalan data yang dilanggan, walaupun mereka berada di luar kampus ataupun luar negara’' katanya.

Antara dari 59 pangkalan data e-jurnal yang dilanggan oleh PSAS adalah Science Direct, EBSCOhost, Blackwell Synergy dan Springer Link

Dengan kemudahan seumpama itu, pihaknya telah membantu pelajar dan pensyarah mengakses lebih daripada 58,000 jurnal bagi menjalankan tugasan dan penyelidikan mereka dengan lebih mudah.

Bahan bacaan yang diperoleh dalam format digital adalah sama kandungannya dengan medium buku atau jurnal bercetak.

‘‘Zaman kita belajar dulu, kena pergi ke rak untuk mencari jurnal atau buku berkaitan bidang yang kita kehendaki tetapi kini semua tersedia dalam talian,” ujarnya.

UPM kata beliau, pada masa sama, sedang dalam proses mendigitalkan tesis dan hasil penulisan penyelidik untuk disimpan dalam bentuk elektronik.

Apa yang dilakukan ialah tesis dan kertas penulisan penyelidik yang diserahkan akan diimbas dan disimpan dalam server serta diberi indeks sebagai rekod pengenalan.
Satu lagi pendekatan ialah pelajar menyerahkan tesis mereka dalam fail soft copy dan fail ini ditukarkan ke format PDF untuk dimuat turun ke pelayan.

Menyimpan dan mendigitalkan tesis iaitu dalam elektronik adalah bagi merealisasikan perpustakaan maya yang membolehkan mana-mana penyelidik mengaksesnya untuk membuat rujukan dan perbandingan melalui Internet.

Kaedah tersebut juga dapat mempromosikan nama UPM ke seluruh dunia jika mereka mengakses penulisan pegawai atau tesis tersebut secara online.

Ketika ini, tesis-tesis tersebut belum boleh diakses secara online kerana ada berapa isu yang perlu diatasi dahulu antaranya isu hak cipta dan harta intelek.

“Setengah pensyarah mungkin enggan membenarkan tesis diakses secara teks penuh melalui Internet atas faktor ia satu penemuan terbaru dan belum dipatenkan. Bagi tesis-tesis yang dikenal pasti mempunyai potensi untuk dikomersialkan perpustakaan akan menyekat tesis tersebut daripada diakses” katanya.

Index Tesis-Tesis IPTA
Bagi memudahkan pencarian maklumat mengenai tesis-tesis sarjana dan doktor falsafah yang disimpan di perpustakaan IPTA, satu pangkalan data tesis telah dihasilkan dengan kerjasama antara 20 perpustakaan IPTA dan empat perpustakaan IPT GLC Sehingga kini lebih dari 25,000 tesis yang dihasilkan oleh universiti telah berjaya di indeks. Pangkalan data Malaysian Thesis Online ini boleh di akses melalui portal PERPUN http://portal.perpun.net.my/.

Indeks akan dapat membantu para pelajar yang akan menulis tesis, untuk menyemak sama ada bidang penyelidikan yang dibuat sudah ada orang lain yang terdahulu telah membuat penyelidikan yang sama melalui pencarian di satu portal web sahaja.

Malah beliau yang juga Pengerusi Persidangan Perpustaakan Universiti dan Perpustakaan Negara (Perpun), yang menghasilkan portal web tersebut, mengimpikan supaya, teks penuh tesis dapat di up load untuk bacaan satu hari nanti. Ini kerana setakat ini hanya indeks atau abstrak tesis tersebut sahaja yang diletakkan.

‘‘Usaha tersebut kata beliau, untuk menjadi kenyataan, memerlukan isu hak cipta tesis kepunyaan setiap IPTA terlibat perlu diperhalusi serta mendapat kelulusan pihak pengurusan universiti terdahulu,” kata beliau.

Jika impian tersebut tercapai, maka mana-mana pelajar yang ingin merujuk pada tesis-tesis IPTA tidak lagi perlu mengunjungi perpustakaan-perpustakaan universiti secara fizikal, sebaliknya mereka hanya melayari portal tersebut bagi mendapatkan sumber rujukan.

Monday, March 23, 2009

Penyangak Siber

Artikel yang dipetik dari KOSMO ini boleh memberi sedikit maklumat tentang jenayah siber ini.
Moga-moga maklumat ini memberi lebih banyak kefahaman anda tentangnya.

RENCANA UTAMA

Awas penyangak siber

Oleh MELATI MOHD. ARIFF

Semakin maju tekonologi hari ini, semakin licik penjenayah. Yang pasti, mereka juga tidak ketinggalan melakukan jenayah siber.

PENGGUNA e-mel perlu sentiasa berhati-hati apabila menerima e-mel yang diragui.

TANPA diragui, Internet semakin penting dalam kehidupan hari ini. Ramai yang menggunakan Internet bukan sahaja untuk mencari maklumat tetapi juga untuk membeli-belah dan membuat transaksi perniagaan termasuk perbankan online.

"Penggunaan Internet yang berleluasa dengan bilangan pengguna yang semakin ramai memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menipu pengguna. Oleh itu, wujudlah pelbagai penipuan untuk memerangkap pengguna."

Demikian komen Mohd. Yusof Abdul Rahman, Ketua Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia (Fomca).

"Banyak penipuan yang dirujuk untuk perhatian kami. Ia termasuk penipuan menang loteri dan cabutan bertuah, membantu memindahkan wang yang dimiliki oleh waris hartawan, meminta bantuan kerana terkandas atau kecurian, e-mel membeli perisian komputer, produk makanan yang sebenarnya berkualiti rendah dan bermacam-macam lagi," katanya.

BANYAK penipuan dirujuk kepada Fomca termasuk penipuan menang loteri dan cabutan bertuah atau membantu memindahkan wang.

Mohd. Yusof menggesa orang ramai khususnya pengguna e-mel supaya sentiasa berhati-hati apabila menerima e-mel seperti yang dinyatakan.

Pihak yang melakukan penipuan itu juga, katanya, kini menjadi semakin berani dan sofistikated dalam melakukan jenayah siber.

"Jangan mudah terpengaruh dan cuba melayan e-mel yang tidak diketahui kebenarannya.
"Apatah lagi, sekiranya terpedaya dengan e-mel penipuan. Sukar untuk mendakwa mereka yang terlibat khususnya jika pihak yang menghantar e-mel tipu ini beroperasi di luar negara," kata Mohd. Yusof.

Phishing

Dalam teknologi komunikasi maklumat, perkataan phishing digunakan berhubung fraud dan penipuan siber.

Menurut ensiklopedia Wikipedia, phishing boleh didefinisikan sebagai proses fraud jenayah dalam cubaan untuk memperoleh maklumat sensitif seperti nama pengguna, kata laluan serta butiran kad kredit dengan menyamar sebagai entiti yang boleh dipercayai menerusi komunikasi elektronik.

Komunikasi berkenaan dikatakan datang dari laman web sosial popular seperti You Tube dan Facebook, laman lelongan (e-Bay), perbankan online atau pentadbir IT seperti Yahoo yang biasa digunakan untuk memancing mereka yang tidak mengesyaki.

Menurut ensiklopedia itu lagi, phishing secara lazimnya dilakukan melalui e-mel atau mesej segera (instant messaging) dan sering kali ia akan mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran di laman web palsu yang paparannya seakan-akan sama dengan yang sah.

Sebutan pertama dicatat mengenai istilah phishing dilaporkan pada 1996.

Penipuan satu kesalahan

Di dalam negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menerima laporan berhubung phishing sejak tahun 2004. Pada 2008, SKMM menerima sebanyak 86 aduan mengenai phishing.

Menurut Suruhanjaya itu, e-mel yang berasaskan penipuan yang mengandungi unsur penipuan seperti mengutip wang daripada orang ramai adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Jika didapati bersalah, mereka boleh dikenakan hukuman penjara mandatori minimum setahun hingga 10 tahun serta mandatori sebat, dan mahkamah juga mempunyai kuasa mengikut budi bicara untuk seterusnya mengenakan denda.

Menurut SKMM, siasatan terhadap kes penipuan berasaskan e-mel berada di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan bukannya di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau SKMM.

Bagaimanapun, kata suruhanjaya itu, ia boleh mengambil tindakan serta-merta dengan menyekat akses ke laman phishing di bawah Seksyen 263 Akta Komunikasi dan Multimedia.

Berhati-hati

"Yang paling penting ialah pengguna perlu ingat bahawa jangan sekali-kali mendedahkan sebarang maklumat peribadi dan lebih berhati-hati apabila menerima e-mel yang menyatakan penerima e-mel memenangi loteri atau pertandingan, menerima wang daripada cabutan bertuah atau menyatakan akaun bank anda perlu dikemaskini sistem keselamatannya kerana ia boleh dipecah masuk.

"Seseorang harus bersikap berhati-hati apabila menerima e-mel daripada orang yang tidak dikenali. Di samping penipuan, e-mel juga mungkin boleh mengandungi virus atau malware (perisian berniat jahat)," kata SKMM.

Katanya, pengguna juga boleh memasang penapis anti-phishing yang boleh memberi mereka amaran terhadap laman phishing.

Menurut SKMM, sesiapa yang menerima e-mel yang meragukan dan dipercayai satu penipuan, mereka dinasihat merujuk perkara itu kepada polis atau sebagai pilihan mengemukakan aduan atau merujuk laman Internet yang diragui itu kepada Biro Aduan SKMM secara online di http://aduan.skmm.gov.my atau telefon 1-800-888-030. - Bernama
Satu tulisan lain yang hampir sama cara yang digunakan saya perolehi semasa surf tentang tajuk ini di internet. Penulis blog (http://www.rileks.info/coollist/2009/03/awasi-jerat-penyangak-cyber/) ini tidak menyatakan kutipan asal artikel ini, namun berdasarkan nama penulisnya, saya agak dari akhbar Kosmo (seperti di atas). Walaupun sumbernya tidak dinyatakan secara jelas, saya tampalkan juga artikel berkenaan di sini dengan harapan ilmunya dikutip untuk semua. Sekiranya anda terjumpa sumber asal artikel ini, mohon diberitahu kepada saya untuk saya nyatakan kreditnya di sini. Artikel berkenaan adalah seperti di bawah;
Minda: Mematahkan jerat penyangak siber
Oleh Melati Mohd Ariff

“SAYA menghantar mesej ini dalam keadaan tergesa-gesa. Semalam, saya melawat sebuah kompleks penyelidikan baru di Imperial College England, London. Kami dirompak di hotel ketika saya membuat tempahan dan mereka melarikan dompet saya (yang mengandungi wang tunai dan kad kredit).

“Tolonglah. Saya perlukan bantuan wang, harap boleh kirimkan 1,500 paun. Anda boleh hantar melalui Western Union Money Transfer, harap balas mesej saya supaya saya dapat memberikan nama penuh saya dan alamat supaya wang itu boleh dihantar.”

E-mel yang bunyinya “agak terdesak” itu kononnya dihantar seorang aktivis kepenggunaan Malaysia.

Ia bukan pertama kali diterima penulis.

Sekitar tahun lalu, penulis menerima e-mel hampir sama kandungannya, kononnya daripada seorang aktivis alam sekitar yang memberitahu dia berada di sebuah negara Afrika dan dirompak. Dia memerlukan wang dan perlu dihantar segera.

Dalam kedua-dua kes, penulis mendapat pengesahan bahawa mereka tidak menghantar e-mel berkenaan, malah berada dalam negara.

Jelas kedua-dua e-mel itu palsu dan mahu menipu!

“Saya terkejut apabila menerima panggilan telefon daripada seorang kawan memberitahu saya yang dia menerima e-mel menyatakan saya dirompak dan terkandas di London. Sudah tentunya e-mel itu cuba menipu dengan tujuan mendapatkan wang ihsan daripada mereka yang mempercayai kandungan e-mel itu.

“Tetapi yang menghairankan bagaimana orang jahat itu boleh membolosi e-mel saya. Bagaimana mereka memperoleh kata laluan saya?” kata aktivis kepenggunaan, Ismail Abdul Aziz.

Beliau turut memberitahu e-mel palsu itu mencetuskan rasa cemas bukan saja di kalangan keluarganya, tetapi rakan yang menjadi sasaran penghantaran e-mel itu.

Ismail yang juga Setiausaha Kehormat Persatuan Pengguna dan Sosial Daerah Petaling (CAPs) berkata antara faktor memungkinkan e-melnya dibolosi ialah apabila beliau terlupa rakam keluar (sign-off).

“Mungkin apabila saya terlupa rakam keluar selepas mengirim e-mel, seseorang yang mempunyai cara untuk memasuki e-mel saya berjaya berbuat demikian dan kemungkinan juga si penyangak ini dari luar negara.”

Sejak insiden pengiriman e-mel palsu itu, beliau menukar kata laluan e-melnya.

Beliau membuat laporan kepada Pusat Aduan Pengguna Kebangsaan (NCCC) yang kemudian mengemukakan aduan itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).
Tanpa diragui, Internet semakin penting dalam kehidupan hari ini. Ramai menggunakan Internet bukan sahaja untuk mencari maklumat, tetapi untuk membeli-belah dan membuat transaksi perniagaan termasuk perbankan online.

“Penggunaan Internet yang berleluasa dengan bilangan pengguna semakin ramai memberikan kesempatan kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk menipu pengguna. Oleh itu, wujudlah pelbagai penipuan untuk memerangkap pengguna.”

Demikian komen Mohd Yusof Abdul Rahman, Ketua Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia (Fomca).

“Banyak sekali penipuan dibawa kepada perhatian kami. Ia termasuk penipuan menang loteri atau cabutan bertuah, membantu memindahkan wang yang dimiliki waris hartawan, meminta bantuan kerana terkandas atau kecurian, e-mel membeli perisian komputer, produk makanan berkualiti rendah dan bermacam-macam lagi,” katanya.

Mohd Yusof menggesa orang ramai khususnya pengguna e-mel supaya berhati-hati apabila menerima e-mel seperti dinyatakan.

Pihak melakukan penipuan itu juga, katanya kini semakin berani dan canggih.
“Usah mudah terpengaruh untuk melayan e-mel tidak diketahui kebenarannya.
“Apatah lagi jika terpedaya dengan e-mel penipuan ini, sukar untuk mendakwa mereka terbabit khususnya jika penipu ini beroperasi di luar negara,” kata Mohd Yusof.

Dalam teknologi komunikasi maklumat, perkataan “phishing” digunakan berhubung fraud dan penipuan siber.

Menurut ensiklopedia Wikipedia, “phishing” didefinisikan sebagai proses fraud jenayah dalam cubaan untuk memperoleh maklumat sensitif seperti nama pengguna, kata laluan serta butiran kad kredit dengan menyamar entiti boleh dipercayai menerusi komunikasi elektronik.

Komunikasi berkenaan dikatakan dari laman web sosial popular seperti You Tube dan Facebook, laman lelongan (e-Bay), perbankan online atau pentadbir IT seperti Yahoo yang biasa digunakan untuk memancing mereka yang tidak mengesyaki.

Menurut ensiklopedia itu lagi, “phishing” biasanya dilakukan melalui e-mel atau mesej segera dan mengarahkan pengguna memasukkan butiran di laman web palsu.

Sebutan pertama dicatat mengenai istilah “phishing” dilapor pada 1996.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menerima laporan berhubung “phishing” sejak 2004. Pada 2008, SKMM menerima 86 aduan “phishing”.

Menurut suruhanjaya itu, e-mel mengandungi penipuan seperti mengutip wang daripada orang ramai satu kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Jika didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara mandatori minimum setahun hingga sepuluh tahun serta mandatori sebat dan mahkamah mempunyai kuasa mengikut budi bicara untuk mengenakan denda.

Menurut SKMM, siasatan kes penipuan berasaskan e-mel adalah dalam bidang kuasa polis dan bukan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau SKMM.

Bagaimanapun, kata suruhanjaya itu, ia boleh mengambil tindakan serta-merta dengan menyekat akses ke laman “phishing” mengikut Seksyen 263 Akta Komunikasi dan Multimedia.
Sesiapa tidak pasti kesahihan laman perbankan Internet, rujuklah SKMM.

Sebagai tambahan, SKMM dan Internet Service Providers (ISPs) bekerjasama dengan PDRM dalam siasatan berhubung kes e-mel berasaskan penipuan.

“Paling penting pengguna perlu ingat, jangan sekali-kali mendedahkan maklumat peribadi dan lebih berhati-hati apabila menerima e-mel menyatakan menang loteri atau pertandingan, menerima wang daripada cabutan bertuah atau meminta derma.

“Berhati-hati apabila menerima e-mel daripada orang tidak dikenali. Di samping penipuan, e-mel juga mungkin boleh mengandungi virus atau “malware” (perisian berniat jahat),” kata SKMM.

Pengguna juga boleh memasang penapis anti-phishing yang boleh memberi mereka amaran mengenai laman phishing.

Sesiapa menerima e-mel meragukan, rujuk perkara itu kepada polis atau sebagai pilihan mengemukakan aduan atau merujukkan laman web diragui kepada Biro Aduan SKMM secara online di http://aduan.skmm.gov.my atau telefon 1-800-888-030.

Aduan juga boleh dihantar menerusi faks ke nombor 03-8688 1880 atau menulis kepada Biro Aduan Pengguna, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor.

SKMM menasihatkan pengguna Internet tidak melakukan perkara berikut:

# Pastikan tiada sesiapa memiliki akses komputer anda atau kegiatan online.
# Selalu rakam keluar e-mel atau transaksi online dengan segera sebelum melayari laman web lain.
# Jangan menghantar maklumat peribadi atau perbankan seperti nombor akaun, baki bank dan PIN (nombor pengenalan peribadi) menerusi e-mel. - Bernama
Di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, tindakan undang-undang bukan sahaja boleh diambil terhadap golongan yang menggunakan rangkaian dan internet untuk melakukan penipuan berbentuk wang ringgit dan harta benda sahaja, tetapi turut merangkumi pelbagai bentuk tulisan, komen atu pendapat secara maya di mana-mana laman web, blog, forum dan sebagainya.
Petikan yang dikutip dari Utusan Malaysia, mungkin boleh menjadi contoh yang jelas membuktikan bahawa tidak pernah wujud kebebasan bersuara sepenuhnya di Malaysia walaupun mengamalkan demokrasi berparlimen (sila rujuk isi kuliah tentang "kebebasan menulis di Malaysia" dalam kuliah lepas). Bernama telah melaporkan tentang kes penghinaan terhadap sultan perak seperti berikut;
13 Mac, 2009 20:51 PM
Lima Didakwa Hina Sultan Perak
KUALA LUMPUR, 13 Mac (Bernama) -- Sistem perundangan negara Jumaat mencatat sejarah apabila lima lelaki didakwa di mahkamah kerana menghina Sultan Perak Sultan Azlan Shah mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588).

Seorang daripada mereka mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur manakala empat lagi mengaku tidak bersalah masing-masing di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Butterworth dan Kota Kinabalu.

Seorang lagi bakal didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu pada Ahad ini dan seorang wanita yang merupakan isteri kepada tertuduh di Butterworth akan turut didakwa pada 15 April nanti.

Azrin Md Zain, 33, seorang pembantu makmal di sebuah sekolah swasta dijatuhi hukuman denda RM10,000 atau penjara lima bulan atas kesalahan itu sebagai satu pengajaran kepadanya dan orang lain.

Dia mengaku bersalah atas tuduhan menghantar komen yang menghina baginda ke laman web http://books.dreambook.com/duli/duli.html yang mempunyai pautan kepada laman web pejabat Sultan Perak iaitu www.sultan.perak.gov.my dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu di No 8, Jalan Aminuddin Baki, Taman Tun Dr Ismail pada 12 Feb 2009, pukul 9.12 malam.

Di Mahkamah Sesyen yang sama, Muslim Ahmad, 54, yang bekerja sendiri, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan berkaitan kesalahan yang sama.

Dia yang tidak diwakili peguam didakwa menghantar komen yang jelek sifatnya di laman web yang sama (http://books.dreambook.com/duli/duli.html) yang mempunyai pautan dengan laman web pejabat Sultan Perak.

Dia juga menghadapi dua lagi pertuduhan serupa kerana menulis komen yang jelek sifatnya di laman web yang sama. Kesalahan pertama dan kedua didakwa dilakukan pada 7 Feb lepas pada pukul 2.21 petang dan 2.27 petang manakala kesalahan ketiga pada 8 Feb pukul 4.39 petang.

Dia didakwa melakukan ketiga-tiga kesalahan itu di alamat 1, Jalan 5/26, Taman Sri Rampai, Setapak, di sini.

Hakim Rozana Ali Yusoff membenarkan Muslim dijamin RM3,000 dan menetapkan 8 April untuk sebutan kes. Dia diwakili peguam K. Periasamy manakala pendakwaan bagi kedua-dua kes dilakukan oleh Nahra Dollah.

Di Mahkamah Sesyen Petaling Jaya pula seorang pengukur tanah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang sama.

Nor Hisham Osman, 36, dari Sri Kembangan didakwa telah menghantar komen yang menghina baginda di http://books.dreambook.com.webper/dul1.html yang mempunyai pautan kepada laman web pejabat Sultan Perak dengan niat untuk menyakitkan hati.

Dia didakwa melakukan kesalahan tersebut di alamat No.16-01-06, Blok 16, Pangsapuri Sri Indah, Taman Lestari Perdana, Sri Kembangan, Selangor, pada pukul 12.34 tengah hari, pada 11 Feb lepas.

Timbalan Pendakwa Raya Faizah Mohd Salleh menawarkan jaminan sebanyak RM10,000 memandangkan kes itu melibatkan kepentingan awam dan ia satu penghinaan bukan kepada orang biasa tetapi Sultan Perak iaitu lambang kepada institusi beraja.

Katanya perbuatan itu bukan sahaja merendahkan maruah Sultan dan secara moralnya tertuduh melanggar perkara kedua dalam Rukun Negara.

Terdahulu peguam Edmund Bon yang mewakili Nor Hisham memohon mahkamah mengurangkan jumlah jaminan itu kerana anak guamnya berpendapatan rendah dan mempunyai keluarga.

Sebelum mahkamah menetapkan jumlah jaminan, Nor Hisham menarik perhatian orang ramai yang berada di galeri mahkamah dengan kata-kata rayuannya sambil menitiskan air mata.

"Sejak kematian anak saya pada tahun lepas, saya berasa tertekan. Perkara ini lagi menekankan saya. Saya dalam dilema sekarang sama ada nak mengaku salah atau tidak," katanya dengan nada yang rendah.

Hakim Balqis Aini Mohd Ali kemudian menetapkan 14 April untuk sebutan semula kes dan menawarkan jaminan RM4,000. Hisham membayar jaminan tersebut.

Di Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu, seorang jurujual telefon bimbit didakwa melakukan perbuatan yang sama dengan membuat penghantaran komen yang menghina Sultan Perak di http://books.dreambooks.com/duliduli.html yang mempunyai pautan ke laman web pejabat baginda.

Rutinin Suhaimin, 36, didakwa melakukan kesalahan itu pada 6.33 petang 13 Feb di Blok A, Lot 4, Kedai Sedco, Kundasang, Ranau.

Hakim Ummu Kalthom Abdul Samad menetapkan 25 dan 26 Mei ini untuk perbicaraan dan membenarkan Rutinin dijamin RM10,000.

Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Salim Soib manakala Rutinin diwakili peguam Muammar Julkarnain.

Di Pulau Pinang, seorang ahli perniagaan didakwa di Mahkamah Sesyen Butterworth atas tuduhan mengedar komen lucah mengenai Sultan Perak menerusi
http://books.dreambook.com/duli/duli.html yang mempunyai pautan ke laman web pejabat baginda.

Chan Hon Keong, 26, dari Permatang Pauh dekat sini, didakwa melakukan perbuatan itu bersama-sama isterinya Khoo Hui Chuang, 27, di No 5 Lorong Arowana Emas 2, Taman Arowana Emas, Permatang Pauh pada kira-kira pukul 12.05 pagi, 13 Feb.

Dia dituduh melakukan kesalahan itu menurut Seksyen 292(a) Kanun Keseksaan dan boleh dihukum menurut Seksyen 292 yang dibaca bersama Seksyen 34 kanun yang sama dan sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara sehingga tempoh tiga tahun atau denda atau kedua-duanya sekali.

Pada prosiding hari ini, Chan diwakili peguam Datuk C.V.Prabhakaran manakala pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Fatnin Yusof dan Radhi Abas.

Selain pertuduhan itu, Chan juga menghadapi pertuduhan pilihan bersama-sama isterinya secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komen lucah itu menggunakan aplikasi internet yang sama dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain.

Chan mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu dan Hakim Julie Lack Abdullah menetapkan 15 April ini untuk sebutan kedua-dua kes itu serta membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM6,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu prosiding seterusnya.

Isteri Chan, Khoo tidak hadir di mahkamah untuk prosiding hari ini kerana berada di Sarawak dan akan hadir pada tarikh sebutan kes itu bagi menghadapi pertuduhan yang sama seperti suaminya.

Prabhakaran berkata anak guamnya itu tidak sempat pulang ke Butterworth kerana serahan saman mengenai kes itu hanya dibuat tengah hari semalam dan diminta hadir ke mahkamah pagi ini untuk menghadapi pertuduhan.

Sementara itu, Chan dan isteri juga menghadapi pertuduhan yang sama di sebuah lagi Mahkamah Sesyen di Butterworth di hadapan Hakim Amernudin Ahmad.

Bagaimanapun, Fatnin memberitahu mahkamah itu bahawa pihaknya menarik balik saman terhadap Chan kerana dia telah dituduh di mahkamah terdahulu tetapi saman terhadap Khoo adalah kekal dan meminta kes itu disebut semula pada 15 April ini.

Prabhakaran memohon supaya mahkamah menolak kedua-dua saman terhadap Chan dan Khoo berikutan tuduhan yang sama telah dikemukakan di Mahkamah Sesyen sebelum ini dan Khoo tidak menerima notis saman yang diserahkan kerana ketiadaannya.

Bagaimanapun, Amernudin membenarkan permohonan Fatnin dan menerima hujahan beliau bahawa saman terhadap Khoo kekal sehingga dia hadir di mahkamah dan tindakan Chan menandatangani notis saman itu bagi pihak Khoo diterima sebagai notis telah diserahkan kepada tertuduh.

Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 233 (1)(a) Akta Komunikasi Multimedia 1998 (Akta 588) dan boleh dihukum menurut Seksyen 233(3) akta yang sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara minimum setahun.

-- BERNAMA


Tulisan berkaitan kes ini juga boleh juga dibaca di http://202.190.126.84/utusan/info.asp?y=2009&dt=0314&pub=Utusan_Malaysia&sec=Mahkamah&pg=ma_01.htm
ARKIB : 14/03/2009Pembantu makmal didenda RM10,000

Oleh NOOR AZMAH IBRAHIM

KUALA LUMPUR 13 Mac - Seorang pembantu makmal sebuah sekolah swasta didenda RM10,000 oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini selepas mengaku bersalah atas tuduhan menulis komen yang menghina Sultan Perak di sebuah laman web pada pertengahan Februari lalu.

Hakim Rozana Ali Yusoff turut memerintahkan Azrin Md. Zain, 33, dipenjara lima bulan sekiranya dia gagal menjelaskan denda tersebut.

Bapa kepada seorang anak itu merupakan salah seorang daripada lima tertuduh yang didakwa di bawah Seksyen 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 hari ini dan dia merupakan individu pertama yang disabitkan bagi kesalahan tersebut.

Kes ini merupakan kes pertama dalam sejarah perundangan negara yang melibatkan seksyen ini.

Beliau berkata, Azrin tidak sepatutnya melakukan perbuatan itu kerana ia memberi kesan kepada orang lain dan hukuman setimpal diperlukan sebagai pengajaran agar ia tidak berulang.
Azrin yang berkemeja merah dan berseluar gelap kelihatan terkejut dan hampir menangis sebaik mendengar hukuman itu sambil memohon agar jumlah tersebut dikurangkan.

Mengikut pertuduhan, Azrin didakwa menggunakan perkhidmatan Internet melalui Internet Protokol (IP) 60.48.118.87 dengan membuat dan memulakan penghantaran komen yang jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain di http://books.dreambook.com/duli.html yang mempunyai pautan kepada laman web pejabat Sultan Perak iaitu http://www.sultan.perak.gov.my/.

Perbuatan itu didakwa dilakukan di No.8, Jalan Aminuddin Baki, Taman Tun Dr. Ismail di sini kira-kira pukul 9.12 malam, 12 Februari lalu.

Bagi kesalahan itu, dia boleh dihukum di bawah Seksyen 233(3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan.

Terdahulu, Azrin merayu agar tidak dipenjara dan hanya didenda dengan alasan dia telah insaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu.

Katanya, selepas melayari laman web berkaitan pelaburan mata wang asing, fikirannya berkecamuk dan mula menulis komen tersebut tanpa memikirkan akibatnya.

''Gaji pokok saya hanya RM1,680 sebulan dan saya tidak mahu dipenjara. Harap beri hukuman ringan. Saya akui kesilapan saya dan ini merupakan kesalahan pertama. Selama ini saya seorang warganegara yang baik dan patuh pada undang-undang,'' rayunya.

Timbalan Pendakwa Raya, Nahra Dollah bagaimanapun memohon hukuman yang setimpal kerana ia satu kesalahan serius melibatkan penghinaan terhadap institusi diraja serta mampu mengugat keharmonian negara.

Katanya, ia juga sebagai pengajaran kepada masyarakat terutama generasi muda yang banyak menggunakan Internet agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, seorang peniaga, Muslim Ahmad, 54, pula mengaku tidak bersalah di mahkamah yang sama atas tiga tuduhan menulis komen menghina Sultan Perak di laman web berkenaan pada awal Februari lalu.

Muslim didakwa menggunakan perkhidmatan Internet melalui alamat IP 202.190.131.200 untuk menghantar dua komen menghina Sultan Perak di No.1, Jalan 5/26, Taman Sri Rampai Setapak di sini pada pukul 2.21 dan 2.27 petang, 7 Februari lalu.

Sementara satu lagi komen yang lebih kurang sama dihantar pada pukul 4.39 petang, keesokan harinya di alamat yang sama.

Rozana membenarkan Muslim dibebaskan dengan ikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin serta menetapkan 8 April ini untuk sebutan semula kes itu.
Ini adalah antara kes yang berjaya dihidu pihak berkuasa. Maklumat lanjut boleh dibaca di Utusan Malaysia yang boleh disurf online di http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0325&pub=Utusan_Malaysia&sec=Jenayah&pg=je_02.htm
ARKIB : 25/03/2009


Warga Nigeria menipu dipenjara 16 bulan

KUALA LUMPUR 24 Mac - Seorang wanita warga Nigeria dihukum penjara 16 bulan oleh Mahkamah Majistret di sini hari ini selepas mengaku salah menipu seorang kakitangan awam mengenai hadiah kemenangan bernilai AS$1 juta (RM3.6 juta), tahun lalu.

Majistret Siti Shakirah Mohtaruddin menjatuhkan hukuman tersebut ke atas Peace Okotie, 26, yang didakwa di atas dua pertuduhan iaitu, menipu dan tinggal di negara ini tanpa dokumen sah.
Okotie yang merupakan pelajar jurusan Pengurusan Perniagaan di sebuah kolej swasta di sini didakwa menipu Buang Md. Sayuti, 42, dengan memperdaya mangsa mempercayai bahawa dia boleh menguruskan proses membawa masuk hadiah Microsoft 2008 sehingga mangsa itu menyerahkan AS$2,750 (RM9,969.85) kepadanya.

Kesalahan itu dilakukan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebatan serta denda jika sabit kesalahan.

Mengikut fakta kes, pada 19 Ogos 2008, Buang yang bertugas sebagai pegawai tadbir telah mendapat e-mel mengenai kemenangannya dalam cabutan bertuah yang melayakkan dirinya mendapat wang AS$1 juta.

Sebagai syarat, dia menghantar maklumat diri dan kemudian diumumkan sebagai pemenang keempat.

Selepas enam hari, mangsa mendapat satu panggilan telefon dari tertuduh yang memperkenalkan diri sebagai Sophia Young yang memberitahunya barangan dari London sudah sampai, namun Buang perlu membayar AS$2,750 sebagai bayaran caj pengurusan untuk mengeluarkan barangan tersebut daripada gudang simpanan di United Kingdom.

Buang yang merasa kurang yakin, kemudian menghubungi polis bagi membantunya semasa berjumpa tertuduh.

Setelah siasatan dilakukan, didapati hadiah berkenaan tidak wujud dan tertuduh berada di sini menggunakan pas pelajar yang telah tamat tempoh.

Tertuduh diwakili peguam B. Renuka, memohon hukuman ringan atas alasan anak guamnya itu tidak mendapat manfaat di atas perbuatan itu dan menanggung beban hutang yang banyak di negaranya.

Friday, March 20, 2009

Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2009


Sukacita dimaklumkan bahawa Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka akan menganjurkan Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2009 (PPMN 2009) bertemakan “Perjuangan Penulis Muda: Arah dan Cabaran”.

Tarikh: 17 hingga 19 April 2009
Tempat: Puteri Resort, Ayer Keroh, Melaka
Yuran: RM 30
Syarat: Penulis berusia bawah 40 tahun
Anjuran: Biro Penulis Muda, PENA
Antara matlamat PPMN 2009 ini untuk mengintrospeksi perjuangan penulis muda hari ini setelah negara melalui cabaran 50 tahun mengekalkan kemerdekaan negara. Selain daripada pembentangan kertas kerja, PPMN 2009 ini membuka ruang diskusi penulis muda mapan dan baru.
Pendaftaran boleh dibuat melalui persatuan penulis yang dianggotai, atau mendaftar secara persendirian.
Borang pendaftaran hendaklah tiba ke meja urus setia sebelum 8 April 2009.
Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi
Saifullizan Yahaya (03-2148 2480 - saif@dbp.gov.my),
Wan Zaida Hj. Wan Yussof (013-691 5266 – nuhamelissa@yahoo.com),
atau
Muhammad Lufti Ishak (013-2650 876).

Monday, March 16, 2009

Lagi Lagi Jenayah Siber

Maklumat berikut saya kutip dari (ewarga/bul/bil.30072008-109). Sungguhpun sudah agak lama disiarkan dalam ewarga, namun maklumatnya masih lagi relevan. Jadi saya turunkan di sini;

Makluman Penting - Phishing Mail [
atas]

Adalah dimaklumkan bahawa sekiranya pengguna ada menerima satu e-mel bertajuk Please Upgrade Your Email Account sila abaikan e-mel tersebut. E-mel tersebut adalah 'phishing mail'. Phishing merupakan sejenis penipuan yang dilakukan melalui mesej-mesej emel, mesej segera dan laman-laman web yang digunakan untuk memperdaya individu-individu agar memberikan maklumat sulit dan peribadi mereka. Penipuan ini membolehkan orang ramai ‘terpedaya dengan umpan’ tersebut dan memberikan maklumat peribadi mereka, di mana ia boleh digunakan untuk penipuan kad kredit dan lain-lain penyalahgunaan maklumat sulit yang lebih serius.

Emel-emel ‘phishing’ selalunya kelihatan seolah-olah dihantar oleh organisasi-organisasi yang sah, ia meminta para pengguna agar memberi jawapan. Jangan berikan maklumat peribadi di dalam e-mel atau mesej dengan segera. Ini mungkin satu penipuan.

Sekiranya anda telah jawab & berikan maklumat peribadi yang diminta, sila tukar katalaluan (password) akaun emel anda SEGERA bagi mengelakkan kerugian serius/besar berlaku keatas anda semua.


Setelah membaca makluman yang disiarkan ewarga ini, saya terus mencari maklumat lanjut tentang Phising seperti dinyatakan. Saya juga kerap menerima e-mail sebegini, malah dalam sehari hamper lima email seperti ini diterima daripada pelbagai insan di banyak lokasi dunia termasuk di Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Jadi sasarannya sudah tentulah untuk warga yang memahami Bahasa Melayu.

Artikel berikut saya petik dari laman sawang Pusat Teknologi Maklumat UKM pada hari yang sama di alamat berikut http://netvirus.ukm.my/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=172. Malangnya, apabila diakses hari ini, tapak berkenaan tidak dapat diakses lagi. Walau bagaimanapun, petikan di tapak tersebut adalah seperti berikut;


Apa itu phising?

Phising , adalah satu cara mendapatkan maklumat peribadi pengguna-pengguna bank online seperti User ID, password, nombor akaun bank atau nombor kad kredit secara tidak sah. Maklumat ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses akaun, melakukan penipuan kad kredit atau menggalakkan mangsa untuk melakukan pemindahan wang ke akaun tertentu dengan janji-janji seperti memenangi hadiah, pertandingan dan sebagainya.

Perbuatan ini semakin popular dan telah ramai pengguna yang menjadi mangsa penipuan seperti ini.

Anti-Phishing Working Group (APWG) dalam laporan bulanannya, mencatat ada 12 845 e-mail baru dan unik serta 2 560 laman web palsu yang digunakan sebagai aktiviti phishing.

Penipuan dengan cara phising bukan sahaja semakin meluas, tetapi juga semakin bijak memperdaya para pengguna. Sesetengah laman web ini diletakkan pada server yang tidak menggunakan protokol standard sehingga tidak berjaya dikesan.


Bagaimana phishing dilakukan?

Teknik umum yang sering digunakan oleh penipu adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan alamat e-mail palsu dan grafik untuk mengelirukan mangsa sehingga mangsa terpancing menerima kesahihan e-mail atau web sites. Agar nampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau mark dagang milik lembaga rasmi, seperti; bank atau penerbit kad kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing mangsa menyerahkan data pribadi, seperti; password, PIN dan nombor kad kredit,
2. Membuat laman web palsu yang sama dengan laman web rasmi atau pelaku phishing mengirimkan e-mail yang mempunyai link ke laman web palsu tersebut.
3. Membuat hyperlink ke web-site palsu atau menyediakan borang yang diattachkan pada e-mail yang dikirim.

Sebenarnya, phishing itu boleh dilakukan dengan sangat mudah sekali. Hanya dengan mengenal sifat, sikap dan pola target. Kejadian ini boleh dilakukan dengan melakukan banyak cara.


Maklumat lanjut tentang phising ini boleh didapati dengan melayari http://pkukmweb.ukm.my/pkukm/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=94


Berikut ini pula saya turunkan beberapa kutipan email yang saya terima berkaitan kes sebegini. Manariknya emel ini kerana ditulis dalam Bahasa Melayu yang sangat baik, teratur dan manarik. E-mel ini saya terima melalui e-mel rasmi saya di maharam@ukm.my.

Date: Sun, 8 Mar 2009 23:51:35 +0800
Subject: Assalamualaikum
From: NUR FATIMA BINTI ABDULLAH nurbinti001@gmail.com
To: undisclosed-recipients:;undisclosed-recipients:X-Brightmail-Tracker: AAAAAg3X6R0N2ARm

Assalamualaikum
Saya adalah Nur Fatima Binti Abdullah, seorang rakyat Malaysia yang bekerja di HSBC Bank, Amerika. Saya adalah seorang Pengurus Besar di Bahagian Audit Dalaman.
Dengan rasa hormatnya, saya memohon kepada anda untuk menganggap segala isi kandung “mail” ini sebagai amat peribadi dan menghormati integritinya.

Atas siasatan terperinci yang hanya saya seorang saja individiu yang mengetahui latar belakang anda, saya dengan ini ingin memberi informasi yang saya tahu anda akan sangat berminat dan cenderung serta berupaya membantu.

Saya sedar anda pasti tertanya mengapa anda di pilih untuk segala ini. Oleh itu, saya mohon anda meneliti apa jua yang akan saya bentangkan selanjutnya agar dapat memahaminya.

Memandangkan keadaan yang sudah runcing kini, saya ingin meminta bantuan dan kerjasama anda untuk mendapatkan sejumlah wang yang yang telah berada dalam akaun 'dormant' saya sejak tahun 2002 lagi. Wang ini saya perolehi dari Amanah Wasiat , dimana 40% akan di serahkan kepada anda sebaik ianya di sahkan berada dalam akaun pilihan anda. Wang ini berjumlah US$1.5 JUTA. Baki sebanyak 60% lagi adalah milik saya. Kerjasama anda untuk mendapatkan wang warisan ini adalah kerana Pemegang akaun ini yang merupakan seorang Usahawan berbangsa Iraq telah pun meninggal dunia dan beliau tidak meninggalkan seorang waris pun. Informasi ini telah saya dapati ketika saya melakukan tugasan Audit Dalaman ketika itu.

Saya tidak di benarkan membuat sebarang tuntutan kerana posisi saya tetapi saya sememangnya boleh membuktikan kepada Bank bahwa saya adalah Pewaris sah kepada wang tersebut.

Anda hendaklah bekerjasama dan membantu saya dalam kes ini kerana jika tidak kesemua wang tersebut akan di serahkan kepada Jabatan Perbendaharaan Negara, apabila tiada tuntutan di buat dalam jangka masa yang di berikan.

Segala informasi dan langkah-langkah yang perlu di ambil akan saya beri secara terperinci apabila anda cenderung untuk membantu saya.

Kepercayaan dan keyakinan lah yang akan membuahkan hasil yang lumayan. Walau pun jumlah yang diberikan mungkin kecil dari kaca mata anda tetapi ia adalah anugerah yang tidak ternilai dan tidak di sangka. Jika di biarkan ,wang itu akan lupus begitu saja. Keikhlasan anda dalam membantu saya dalam tuntutan ini amat saya hargai dan harapkan di mana kita sama-sama akan memperolehi keuntungan.

Jawapan anda terhadap kes saya ini hendaklah di salurkan melalui E-mail peribadi saya iaitu
nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my Ini sangat penting dan apa jua informasi seterusnya akan saya beritahu kelak.

Jutaan terima kasih di atas masa dan perhatian anda.
Wassalam
NUR FATIMA BINTI ABDULLAHE-mel tersebut saya balas seringkas mungkin. Mengucapkan terima kasih kepadanya yang baik budi dan sudi MEMBERI wang percuma kepada saya. Saya menerima e-mel balasan seperti ini;

Date: Wed, 11 Mar 2009 14:50:42 +0800 (SGT)

From: Nur Fatima Binti Abdullah nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my

Subject: TERIMA KASIH

To: maharam X-Brightmail-Tracker: AAAABAXP+UYMxMUCDexa4w3stOU=

Salam
Terima kasih diatas masa dan perhatian anda. Tapi saya memerlukan nombor talian untuk menghubungi anda, itu pun jika anda cenderung.

NUR FATIMA BINTI ABDULLAH


Apabila e-mel berkenaan saya balas dengan pernyataan faham (hanya menulis “oh ya ke?”) saya menerima balasan e-mel seperti ini;


At 07:04 PM 3/10/2009, you wrote:
Assalamualaikum

Jika anda tidak ada kepercayaan dan keyakinan diri maka anda sudah pasti akan berada di zon selesa anda untuk selamanya. Anjakan paradigma tidak akan berlaku pada anda dan ini adalah dilema orang-orang Melayu. Penipu dipercayai tapi yang tulin sentiasa dicemuh.

Informasi sulit saya ini hanya untuk orang-orang yang amanah. Jika anda fikir anda adalah orang yang amanah, sila berikan nombor di mana saya boleh berbicara dan berkomunikasi dengan anda dengan lebih lanjut. Jutaan terima kasih di atas masa dan perhatian anda.

Wassalam

NUR FATIMA BINTI ABDULLAH

Saya tak pasti Cik adik bergelar Nur Fatima ini sudah bosan berbalas-balas email dengan saya ataupun bagaimana. Sekiranya saya masih lagi menerima balasan e-mel beliau lagi selepas ini, saya akan kemas kinikan e-mel terbaru beliau di sini. Sekiranya tiada lagi e-melnya, bermakna, dia sedar usahanya itu tidak akan membuahkan hasil. Harapnya juga dia sedar yang saya telah main-mainkan dia.

Tulisan di bawah telah Update pada 24/03/2009

Beberapa hari menunggu, tiada balasan e-mel daripadanya, lalu saya emelkan dia satu e-mel pendek yang hanya saya tulis begini sahaja "wsalam, Lupoo lah pulak dah balas ke idak nyee emel ni. saya dah balas ke?"

Dia akhirnya membalas e-mel itu pada hari yang sama seperti di bawah;


At 02:43 PM 3/16/2009, you wrote:
Salam

Ala lupoo plak dia! Belum balas lagi la n jgn lupa nombor talipon. Seterusnya saya akan hubungi anda dan menerangkan tindakan yang mesti di ambil kelak. Sekian dan terima kasih. Wassalam

NUR FATIMA BINTI ABDULLAH

Saya katakan kepadanya yang saya lebih senang berurusan dengannya melalui e-mel sebab saya ni seorang yang sibuk. E-mel tentu saja boleh dibaca bila-bila masa saya lapang nanti (Sebenarnya, saya perlukan salinan e-mel itu untuk dijadikan bukti, terutama kepada anda yang baca blog ini. Jadinya, jangan ingat sesiapa yang buat jenayah atau cuba buat jenayah tidak dapat dikesan tempat anda beroperasi. Ingat, setiap sambungan internet ada IP adress. Anda tetap akan dapat dikesan juga!). Lalunya saya menerima balasan daripadanya sebegini (siap 2 e-mel lagi tu....);


X-Mailer: YahooMailClassic/5.1.20 YahooMailWebService/0.7.289.1

Date: Thu, 19 Mar 2009 23:04:43 +0800 (SGT)

From: nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my

Reply-To: nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my

Subject: E-MAIL SAJA

To: maharam X-Brightmail-Tracker: AAAAAwzExQIOAxBfDgN5iQ==
Salam saudara

Itu kehendak anda maka itu yang anda akan dapat. Baik lah kita berhubung melalui e-mail tapi ini memakan masa. Namun begitu di sini saya akan sertakan langkah-langkah yang perlu anda lakukan.

Mulakan dengan menghubungi Charlex pada alamat e-mail yang saya sertakan. Kedua nyatakan anda adalah saudara jauh pemegang akaun dormant itu. Ketiga beri segala butir pribadi anda dan jumlah tuntutan. Satu afidavit akan saya kirimkan kepada anda dari sini sebagai back-up document.

Itu saja dan stelah menghubungi Charlex tolong e-mail dengan segera kepada saya.

Sekian dan wassalam

NUR FATIMA BINTI ABDULLAH


E-mel keduanya seperti berikut:

X-Mailer: YahooMailClassic/5.1.20 YahooMailWebService/0.7.289.1Date: Thu, 19 Mar 2009 22:05:44 +0700 (ICT)

From: Nur Fatima Binti Abdullah nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my

Subject: LANGKAH-LANGKAH PENTING

To: maharam maharam@ukm.my

X-Brightmail-Tracker: AAAABAXP+UYMxMUCDgKDLw4Cst0=
Salam,

Semoga anda berada dalam keadaan yang terbaik dari segi kehidupan dan juga kesihatan serta di rahmati Allah.

Kini, saya ingin menerangkan langkah terpenting dalam proses tuntutan ini. Anda mesti sentiasa ingat proses ini adalah amat peribadi dan pihak Bank tidak boleh tahu bahwa saya yang memberi segala informasi sulit ini.

Akaun yang terlibat sudah pun 'dormant' sejak tahun 2002 lagi. Jadi ia mesti diaktifkan semula dan satu afidavit tuntutan akan di buat.

40% yang sudah saya janjikan itu adalah dengan anda melakukan langkah-langkah yang saperti berikut:

1. Anda di kehendaki berhubung dengan HSBC Bank dan memberi butir-butir selanjutnya melalui E-mail. Butir-butir tersebut adalah:

a. Nama Bank : HSBC Bank
b. Alamat Bank : P.O.Box 2013, Buffalo, NY 14240
c. No. telefon : 1-800-975-4722
d. Fax : 1-52-2810-1112
e. Telex : 73201 HKBG HX
f. E-mail :department-exchange@hotmail.com
g. Orang yang perlu dihubungi : Encik Charlex Mustafa
(Beliau adalah Pengarah Penukaran Dan Penghantaran
Wang Antarabangsa HSBC Bank, Amerika)

2. Anda Mesti juga memberi Nama, No. telefon, Tuntutan yang hendak di keluarkan dan Alamat anda agar mudah untuk pihak Bank menghubungi anda untuk pemindahan wang itu kelak.

3. Tidak ketinggalan juga Jawatan anda untuk tujuan pengesahan dan 'Scan Copy' paspot Antarabangsa atau kad pengenalan anda.

4. Akhirnya, saya memerlukan 'Feedback & Latest Update' dari anda secepat mungkin. Jika anda memerlukan bantuan, hubungi saya melalui E-mail.

Terima kasih dan wassalam.

NUR FATIMA BINTI ABDULLAH

Wow, dia dah mulakan urusannya tu. Dah mula serius ni...jeng! jeng! jeng!

Saya pun balaslah e-mel cik Nur Fatima itu sebegini...


Jumaat 20 Mac 2009
Wsalam,

Sdr Timah,

Saya tak berapa nak reti orang putih ni lagu mana la pulak? Awatnya pelik sangat nama mamat tu? macam nama stesen minyak la pulak! Mamat stesen minyak tu reti melayu ke?

Namun, bila baca balasan e-mel daripadanya, nyata benar dia dah mula naik angin. Macam dah tahu la pulak ada orang tengah main-mainkan dia. Jelas benar dalam balasan e-melnya;

X-Mailer: YahooMailClassic/5.1.20 YahooMailWebService/0.7.289.1

Date: Fri, 20 Mar 2009 13:23:43 +0800 (SGT)

From: Nur Fatima Binti Abdullah nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my

Subject: GURAUAN

To: maharam X-Brightmail-Tracker: AAAABQXP+UYMxMUCDgKDLw4Cst0OA3mJ
Salam

Saudara ku, nama seseorang itu adalah hak peribadi dia. Kita tidak boleh mempersoalkannya. Saya kesuntukan masa. Hentikan gurauan ini dan fokus kepada langkah-langkah yang anda perlu ambil. Ada masa kerja dan ada masa gurau. Pls semak semula langkah2 yang saya beri dan beri saya feedback secepat mungkin.

Saya menanti tindakan yang lebih proaktif dari saudara.

Terima kasih.

Wassalam

Dia dah marah kan? Lalunya saya balas e-melnya itu sebegini...

"Alahai mak cik ni, sensitip la plak. Orang tanya tak mau jawabnya. Mamat tu reti cakap melayu ke idaknye nih? Lagu mana nak buat kalu dia tak reti weh? Cheq ni mana la tau nak habaq orang putih weh...dulu skolah atap. Belum guna sistem PPSMI lagi masa tuh"

Hingga kini, belum ada lagi balasan e-mel daripadanya walaupun sudah beberapa hari e-mel tersebut saya hantar. Saya masih lagi tertunggu-tunggu. Ternanti-nanti. Macam orang gila bayang pulak, beberapa jam sekali akan semak e-mel menantikan balasan daripada Mak Cik Timah tu....

Kiranya saya menerima balasan e-mel daripada Cik Timah tu, saya akan tampal lagi di sini untuk bacaan anda semua.

Di update semula pada 1 April 2009....April Fool! jeng! jeng! jeng!

Setelah agak lama menantikan balasan e-mel yang tak juga kunjung tiba dari Mak Cik Timah tu, saya akhirnya menghantar satu lagi e-mel ringkas (saje je nak provoke supaya dia tetap ingat urusannya dengan saya belum lagi tamat. Padahal saya dah tahu yang dia memang dah tahu tak ada harapan untuk dapat makan apa-apa dari saya). E-mel tersebut berbunyi begini "Emel tu kena hantaq pakai emel ni ke? department-exchange@hotmail.com. En. caltex tu tak de alamat mel rasmi ke?"

Petang hari yang sama, saya menerima balasan e-mel berikut;

X-Mailer: YahooMailClassic/5.1.20 YahooMailWebService/0.7.289.1

Date: Fri, 27 Mar 2009 20:03:50 +0700 (ICT)

From: Nur Fatima Binti Abdullah nurfatimabintiabdullah@yahoo.com.my

Subject: BAHASA MALAYSIA

To: maharam maharam@ukm.my

X-Brightmail-Tracker: AAAAAwXP+UYOGW4DDhm/Fg==


Salam. Senang saja saudara. Lakukan proses ini dalam bahasa malaysia. Ianya akan di terjemahkan ke bahasa Inggeris. Ikut segala arahan yang saya sudah beri tempuh ari. Itu saja.Wassalam

NUR FATIMA BINTI ABDULLAH

Ringkas dan padat saja e-mel yang saya terima itu. Nampak macam dia dah berbulu dengan perangai saya. Jadinya, saya balaskan begini saja;

30 Mac 2009
Tuan,
Saya ni ada ler trima e-mel macam yang saya tepek dibawah nun, tapi saya tak tau habuk pun pasai semua ni. Ni semer pasai apa ya? Mak cik timah tu dok habaq saya ni buleh la antor e-mel guna bahasa melayu, jadinya la ni saya pun tulih je ler dalam bahasa melayu.

Ish, tak sangka betoi la ada gak worang puteh reti bahasa melayu ni. kagum betoi la cek. betoi gak la kata hang tuah tu kan "tak melayu ilang di dunia" depa dok tau awai-awai lagi no. hebat betoi la hang tuah tu kan?

Kalu lagu tu, nak tanya skit la ni...mana hang blajor dok habaq melayu ni? criter la skit...Criter no...jangan lak dak criter. nak tau la jugak lagu mana leh blaja sampai lagu tu mari...cek ni dok blaja bahsa orang puteh ni sejak darjah satu lagi...sekupang pun tak tau. nak buat lagu mana tah nak bagi mudah blaja nih. dah pi jumpa bomoh jugak tu, minum ayaq tawaq brapa tempayan dah nih...dak jugak reti. tak tau la pasai apa tah...

yang benar

maharam

Kalaulah Mat Saleh tu faham kandungan e-mel saya itu, adusssss mahu dia belasah kan. Entah-entah dia pulak pencen jadi orang!

Inilah jawapan yang saya terima selepas itu…Jawapan ini berwarna merah, lengkap dengan logo HSBC tetapi alamat e-mel yang dinyatakan BUKAN e-mel rasmi HSBC. Dah tentulah dia tak gunakan e-mel rasmi HSBC kerana dia bukannya kerja di HSBC pun. Sesiapa sahaja boleh mengaku dia adalah "seseorang" kecualilah dia mengaku yang dia adalah Obama. Lain pula cerita jadinya. Teliti jawapan e-mel berikut;


From: HSBC BANK department-exchange@hotmail.com

To: maharam@ukm.my

Subject: NOTIFICATIONþ

Date: Tue, 31 Mar 2009 07:41:29 +0000X-OriginalArrival

Time: 31 Mar 2009 07:41:29.0190 (UTC) FILETIME=[1A761860:01C9B1D4]X-Brightmail-Tracker: AAAABgtPkzUOGYrcDhmm1A4ZwJwOGcOuDhnDzA==

OFFICE OF THE DIRECTOR,CLAIMS/VERIFICATION AND FOREIGN REMITwww.hsbc.co.ukP.O.Box 2013, Buffalo, NY 14240PHONE NO: 1-800-975-4722FAX: 1-52-2810-1112TELEX: 73201 HKBG HXE-mail : department-exchange@hotmail.com
;
Tuesday March 31, 2009

CLAIMS/VERIFICATION UNIT ON PAYMENT OF FUND.

PAYMENT APPROVAL

Attention: Maharam ,

After careful scrutiny and verification of your claim , we wish to notify you that approval has been granted for your payment. In view of this development , you are advised to follow and comply with the following transfer conditions for the prompt and easy remittance of the fund to your account within 48 hours of transfer process.

However, we have acknowledged the release application and approved you for payment to the tune of US$1.5 Million Dollars only.

The management of this bank wishes to inform that we have received your email regarding the transfer of the funds which is ready for onward payment. Note that the accounts department discovered that the funds is secure and deposited in a fixed bulk dormant account which means that the account must be reactivate before the funds will reflect into your nominated bank account without any further delay.

You are to do the following:

1. Confirm and reconfirm your bank account details for immediate remittance of the funds.
2. Confirm your exact home address for the mailing of necessary funds claim documents and transfer information's via courier service to your door step.
3. A scan copy of affidavit of claim at High Court here in America. This affidavit makes you the actual beneficiary (the nominee) and will ensure prompt and efficient funds release to you.


We advise that you co-operate with us so as to enable us reactivate the account immediately because without reactivating the dormant account the funds cannot reflect into your bank account, you are required to follow the instructions and procedures in order to empower us to carry out the transfer without any order problem.

Note that you are required to pay for the reactivation fee of $8000 United States Dollars for the reactivation of the account which take only 48 hours to reactivate.
You are required to make the payment $8000 USD immediately for our reactivation charge because without the reactivation fees we do not have order to release and wire the funds into your bank account.

We advise you to go ahead and make the payment immediately so as to enable us reactivate the account and wire the funds immediately.

Note: The funds is protected by a hardcover insurance policy which makes it impossible to deduct any amount from the money before it is remitted to you.

This means that the above charges cannot be deducted from the deposited amount and hence must be paid by you before the funds can be transferred to you.

Awaiting your swift response immediately.
MR. CHARLEX MUSTAFA,

DIRECTOR EXCHANGE CONTROL AND
INTERNATIONAL REMITTANCE, HSBC
BANK NEW YORK CITY U.S.A

All Rights Reserved (c) 2009.

Seterusnya saya balas e-mel ini dengan satu e-mel pendek sahaja pada 31 Mac 2009 anggaran jam 6.30 petang yang berbunyi “Ler ari tu dok habaq reti bahsa melayu...la ni bagi plak aku emel merah menyala lagu ni plak. Ish! aku tak paham bahsa ke, dia ni yang tak barapa nak reti?” Agak kasar bunyinya. Pun begitu, kenalah tunggu apa jawapan daripada sang penerima nanti. Siapa suruh janji nak terjemahkan ke Bahasa Melayu kan?

Hingga hari ini, pada 1 April 2009, saya belum lagi menerima balasan e-mel berkenaan. Mungkin saya tidak akan terima lagi e-mel tersebut. Mungkin juga ada. Apapun, sekiranya saya mendapat balasan e-mel daripada En. Carlex mustafa itu lagi, saya akan update semula di bawah entri ini. Kiranya tidak lagi, bermakna dia sudah sedar saya sedang mainkan dia. maklumlah...April Fool kan.